Dva mosty v pražských Dejvicích na trati z Prahy do Kladna opraví Správa železnic. Je na čase

10.3.2020
Táňa Pikartová

Předmětem veřejné zakázky jsou opravné práce na železničním mostě přes Gymnazijní ulici a dále na mostě přes stezku pro pěší spojující ulice Glinkova a Pod Ořechovkou. Předpokládaná cena oprav je deset milionů koruna a vlastní stavební práce by měly proběhnout od dubna do září letošního roku.

SŽDC opravuje trať ze Smíchova do Radotína. Na cestující čekají dopravní omezení.

V prvním případě přijde na řadu oprava stávající plnostěnné ocelové trámové konstrukce zesílením prvků mostovky, včetně obnovy protikorozní ochrany mostu a výměny mostnic. Dále se u mostu přes stezku pro pěší stávající nosná konstrukce nahradí novou prefabrikovanou ze železobetonu a s průběžným štěrkovým ložem. Součástí opravy bude také sanace a úprava spodní stavby, provede se také nové izolační souvrství objektu a další související práce.

Po opravě obou mostů dojde k odstranění trvalého omezení rychlosti na 40 km/h, vlaky budou moci využívat traťovou rychlost 60 km/h.Nepřehlédněte