Galerie Skleňák představuje vize rozvoje Veleslavína. Přichystali je studenti

9.2.2022
Fefík

V únoru nabízejí výlohy galerie Skleňák na náměstí Svobody v Praze 6 – Bubenči vizi budoucnosti Veleslavína.

Své práce tady představí studenti ateliéru Klokočka – Zdráhalová z FA ČVUT.

Domácí i zahraniční studenti dostali za úkol zpracovat urbanistickou strukturu historické vesnice Veleslavín a okolí. Při tvorbě návrhů spolupracovali s radní pro strategický rozvoj Evou Smutnou a občanským sdružením Hradní potok, které má zájem ukázat potenciál místa a zabránit dalšímu chátrání zámku i dalších objektů.

Ambicí urbanistických plánů je navrhnout vizi budoucího rozvoje tak, aby bylo možné vystavět město s vyváženými funkcemi, město, kde se dobře žije.

Smutný bubenečský park má šanci ožít. Budou tu lidi piknikovat?

 

Studenti se proto ve svých pracích zaměřují na největší problémy současného Veleslavína, tedy chybějící místní centrum, klidné, kultivované veřejné prostranství a veřejná zařízení, která by mohla být situována do blízkosti historického parku, který je třeba obnovit.

Veleslavín je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť v městské části Praha 6. Vznik středověké vsi Veleslavín spadá patrně do 10. až 11. století. Ves neměla vlastní kostel, byla přifařena k Liboci, dochovala se kaple – zvonička. Územím obce podél Veleslavínské ulice od 16. století procházela štola hradního vodojemu, zčásti dosud zachovaná. Zdejší zámeček byl postaven na místě dvora mezi roky 1730 až 1750. V roce 1922 byl Veleslavín připojen k hlavnímu městu jako součást Velké Prahy.

Zdroj: ŠestkaNepřehlédněte