• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Galerijní Laboratoř + (A)void Floating Gallery Vás zvou na zahájení výstavy ve středu 15.9. od 18 hodin

  15.9.2021
  Redakce

  Projekt „tekuté“ galerie Galerijní Laboratoř se znovu objevuje na české kulturní scéně po dvouleté pauze způsobené celosvětovou covidovou pandemií.

  Galerijní Laboratoř vznikla v roce 2010 v rámci kreativního modulu – Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy jako určitý druh exkurzu do problematiky kurátorství současného umění či managementu umění. Od roku 2019 se projektu účastní i studenti Katedry umění Technické univerzity v Liberci. Projekt je především určen pro studenty realizující první kurátorské projekty, jako určitá možnost praktického experimentu a vizuální umělce nad 35 let. Galerijní Laboratoř se postupně emancipovala v „tekutou“ galerijní značku.

  V minulých letech byl galerijní projekt provozován v ne/galerijním hybridním kontextu chodby, kaple, lodního podpalubí či jídelny hotelu. Projekt nemá žádné stabilní finanční a prostorové zázemí, tak se skoro zdálo, že aktuálně nenajdeme žádný ani negalerijní prostor v Praze pro sérii nízkorozpočtových výstav. Paradoxem českého prostředí je, že i pro neziskový a kulturní sektor jsou dominantní výhradně principy trhu či prestiže a s aktivitami, které se pohybují na okraji těchto mantinelů, se jakoby nepočítá. Vzhledem ke komplikované situaci se sháněním negalerijního prostoru jsme navázali na naši předchozí spolupráci s (A)void gallery na pražské náplavce, která proběhla v roce 2018, kde i nyní nám poskytli dočasný azyl, za což jim tímto chceme poděkovat.

  V současnosti s projektem Galerijní Laboratoř začala spolupracovat vizuální umělkyně a kurátorkou česko-amerického původu Barbarou Benish, která připravila pro letošní výstavní sezónu dva výstavní projekty.

  První výstavní projekt představuje uměleckou skupinu Midgray, v rámci které spolupracuje umělecká dvojice: Kris Blackmore a Simon Boas. Jde o multidisciplinární studio, které experimentuje s vizuálním uměním a designem, kdy produktem nemusí být hmotné artefakty. Zabývají se a zkouší možnosti jazyka, postoje, gender performanci. Výsledkem mohou být digitální a tištěná média, videoart či interaktivní instalace, kurátorské projekty, workshopy a hry. Vystavují a publikují své projekty v mezinárodním kontextu ve spolupráci s institucemi např. ACM SIGGRAPH, the Jordan Schnitzer Museum of Art a The Institute of Network Cultures. Jejich práce dostala ocenění od Oregon Arts Commission a University of California.

  Aktuální výstava nazvaná No in Disguise / Ne v převleku prezentuje výsledky projektu, který dlouhodobě rozvíjí výzkum internetových datových platforem se zaměřením na soukromí, roli mužů a maskulinitu. V tomto projektu postupně skrze algoritmy identifikovali misogyní chování, tedy chování nenávistné k ženám na uživatelských profilech OkCupid. Za použití nenásilné komunikační taktiky tyto muže zapojili do konverzace, aby lépe porozuměli, proč se cítí tak pohodlně v sexistických postojích na webových sítích. Následně pozvali členy místní komunity, kteří se identifikovali jako muži, aby přečetli přepis konverzace před kamerou. Poté tito čtenáři sdíleli své názory o tom, co právě předčetli. Výsledné video ukazuje muže, kteří jsou v zamyšlení. Jde o jemnou konverzaci o maskulinitě, která není typicky ukazována v médiích.


  Témata:

  Nepřehlédněte