Generál Klecandu našli jako Jana Masaryka mrtvého pod okny jeho bytu. Byla to nešťastná náhoda nebo politická vražda?

15.11.2018
Fefík
Další fotky

Září 1914 probíhalo v řadách České družiny v Kyjevě nejen ve znamení intenzivního výcviku, ale také v doplňování stavu novými dobrovolníky. Z Charkova sem 6. září dorazila skupina 24 českých dobrovolníků, kterou vedl záložní poručík c.k. armády šestadvacetiletý Vojtěch Klecanda, kterého válka zastihla v Charkově ve funkci ředitele pobočky mladoboleslavské firmy Laurin & Klement.

O pět dní byla Klecandovi přiznána hodnost ruského podporučíka a záhy se nesmazatelně zapsal do dějin České družiny jako odvážný velitel i rozvědčík, jehož rozvědka se dokonce 12. prosince 1914 dostala z celé České družiny nejdále na západ – jen několik desítek kilometrů od slezských hranic.

„Svojí poměrnou inteligencí, znalostí organisace rakousko-uherské armády, jednotností, neudržitelnou chrabrostí a láskou k svěřenému úkolu, lišili se markantně vojáci Družiny od rozvědčíků ruských… Družiníci vynikali dále znalostí ve čtení map, zejména rakouských, a uměním orientovati se rychle podle nich v krajině… Velikou výhodu měli družiníci při výslechu zajatců pro své znalosti jazyků i poměrů všech národů, z nichž sestávala armáda protivníkova… Dokonce rakouský generální štáb ocenil správně práci československých rozvědčíků několikerým vypsáním značných cen na hlavy českých zrádců… Služba, jakou prokazovali družiníci ruskému vojsku, byla neocenitelná, o čemž svědčí množství pochval…“ To jsou vlastní slova generálova, kterým později popisoval práci našich rozvědčíků – legionářů.
V řadách České Družiny tehdy působila řada pozdějších generálů – Stanislav Čeček, Jan Syrový, Václav Petřík, Mikuláš Číla, Karel Kutlvašr nebo právě Vojtěch Klecanda.

Narodil se 15. listopadu 1888 v rodině továrníka – rukavičkáře Vojtěcha Hynka Klecandy na Staré městě pražském čp. 136-7 (dnes je tu dům Linhartská 6, do kterého bylo přemístěno železářství U Rotta). Po maturitě na obchodní akademii, prezenční vojenské službě u rakousko-uherského pěšího pluku č. 11 a krátké praxi u několika firem odešel v roce 1910 na zkušenou do Ruska. V ruském Charkově přijal pravoslaví a při křtu získal druhé jméno Vladimír.

Jeho další život dostal gradaci s vypuknutím světové války. Klecanda mezi příslušníky České družiny proslul na frontě odvážnými rozvědkami a 3. dubna 1915 se se svými rozvědčíky podílel určitou mírou i na událostech, která skončily zajetím téměř 1 500 vojáků pražského 28. pěšího pluku, což vedlo císaře Františka Josefa I. k rozhodnutí tento pluk rozpustit. Později z toho vznikla legenda, že pluk přešel do zajetí dobrovolně s vyhrávající plukovní kapelou.
Zároveň se mu podařilo získat velitele frontu generála Brusilova pro myšlenku tvorby dalších čs. jednotek z dobrovolníků z řad válečných zajatců.
Stal se náčelníkem rozvědky a v červenci sepsal v chvatu první české směrnice s názvem „Instrukce o službě rozvědky“. Od září 1918 Klecandovi podléhala rozvědka, kontrarozvědka i odposlech cizích radiostanic a tiskové oddělení. Tuto práci dělal až do 17. října 1919, kdy jej v Irkutsku zastihla zpráva, že jeho manželka Zdenka Pintosová, působící tehdy ve Vladivostoku jako zdravotní sestra legií, byla „stižena prudkým šílenstvím“. Choroba jeho ženy jej tedy přivedla předčasně do vlasti,

Doma čekala Klecandu slibná kariéra. Po studiu v Paříži byl v červnu 1923 povýšen na generála. Byl členem zednářské lóže i místopředsedou Svazu junáků – skautů, napsal řadu odborných i vzpomínkových publikací, přednášel na ČVUT. Patřil bezesporu mezi nejschopnější československé generály, byl však velice ambiciózní i nepříjemně kritický ke kolegům, měl proto i mnoho osobních i politických nepřátel (generálové Syrový, Krejčí).
Klecanda se v roce 1924 ucházel o funkci 1. zástupce náčelníka hlavního štábu, ale svými neskrývanými ambicemi a zákulisními čachry si znepřátelil tehdejší špičky čs. armády. Působil tedy jako vojenský diplomat v Paříži u francouzské, také belgické a švýcarské vlády.
Když se v roce 1933 stal náčelníkem Hlavního štábu čs. armády generál Ludvík Krejčí, začalo se dokonce uvažovat o Klecandově penzionování, Krejčí Klecandovi nikdy neodpustil, že jej kdysi označil za neschopného.

Snad nejdéle žijící holič a kadeřník. Zdeněk Šubrt stříhá zákazníky už od padesátých let

Řešení nabídl ministr zahraničí Edvard Beneš a umístil ho opět do diplomatické sféry, což vedlo ke klepům, že se tak chce zbavit údajného milence své ženy. Klecanda však uspěl při své misi vojenského poradce v Kolumbii, později cestoval po Severní Africe a Jižní Americe a psal cestopisné vzpomínky. Doprovázela ho druhá manželka Anna (1893 v Turnově – 1974 v Přepeřích u Turnova), první vysokoškolsky vzdělaná orientalistka (z jejího díla je známa próza Život v Indii, ilustrovaná autorčinou přítelkyní Zdeňkou Braunerovou; používala pseudonym Aťa Martenová).

Od prosince 1935 do března 1939 působil Klecanda jako čs. vojenský atašé ve fašistické Itálii.
V březnu 1939 se po okupaci zbytku českých zemí nacisty vrátil z Říma do Prahy. V okupované Praze pracoval nejdříve v Anglobance, po roce přijal místo ředitele firmy Intex, zabývající se exportem skla a importem kartáčů a slámy. Využil svého postavení a vlivu k zaměstnání českých úředníků a zaměstnanců z řad legionářů (včetně členů jeho odbojové skupiny generálů Mejstříka a Untermüllera, kteří oba padli ve dnech Pražského povstání, byť toho druhého zastřelil opilý ruský voják). Když firma zřídila výrobu náprsních tobolek v Terezíně, umožnil zaměstnaným Židům zlepšení jejich nelehkého osudu, včetně ochrany před deportací do vyhlazovacích táborů v Polsku.

Za okupace si tedy Klecanda s Němci rozhodně nezadal, až 24. dubna 1945, kdy neodmítl žádost K. H. Franka, aby jako diplomatický prostředník odjel s delegací protektorátní vlády přes Švýcarsko k velení angloamerických vojsk s cílem projednat možnost obsazení protektorátu americkou armádou. Mise zkrachovala na neústupnosti švýcarských pohraničních orgánů a Klecanda se musel vrátit do Prahy s nálepkou zrádce. Pokusy vyjednávat „na účet Sovětského svazu“ mu levičáci neodpustili. Klecanda byl v květnu 1945 zatčen a vězněn, až v srpnu 1946 ho Národní soud zprostil všech obvinění.

Vojtěch Vladimír Klecanda zemřel tragicky 22. dubna 1947 za okolností, které jedni označují za sebevraždu, další (s největší mírou pravděpodobnosti) za nešťastnou náhodu a někteří (například jeho druhá manželka Anna) dokonce za politickou vraždu. Co víme určitě, že ho našli pod okny jeho bytu v hradčanské ulici Úvoz.
A vkrádá se nepříjemný pocit, vzpomeneme-li Jana Masaryka, jehož život vyhasl podobným způsobem jen nedaleko odsud.

FOTO: Generál Vojtěch Klecanda

Generál Vojtěch Klecanda - 1 starodružiníci přísaha v kijevě 11.10.14Generál Vojtěch Klecanda - 2 vhuGenerál Vojtěch Klecanda - 3 klecanda vhu+Generál Vojtěch Klecanda - 4 praporečník jar. hejduk s praporem české družiny MOGenerál Vojtěch Klecanda - 4 rozvinutý prapor české družiny vhú
Další fotky
Generál Vojtěch Klecanda - 5 Vojtěch_Vladimír_Klecanda_pohřeb wikiGenerál Vojtěch Klecanda - 6 Hrob_generála_Vojtěcha_Vladimíra_Klecandy_v_Přepeřích_detail wiki

Zdroj: Jindřich Marek: Vzestup a pád hrdiny České družiny generála Klecandy, VHÚ PrahaNepřehlédněte