Geniální myšlenka úvěrových družstev před 150 lety začala pomáhat venkovu. I tomu našemu

30.3.2019
Václav Pavlík
Další fotky

U zrodu celého tohoto převratného systému stál Friedrich Wilhelm Raiffeisen, který se narodil 30. března 1818 jako sedmé dítě v rodině rolníka a pak venkovského starosty Gottfrieda Raiffeisena a jeho ženy Marie Amalie. Po skončení základní školní docházky ho tři roky vyučoval jeho kmotr, reformovaný farář Georg Seippel. V sedmnácti letech nastoupil důstojnickou dráhu u pruské armády, ale po roce musel kvůli očnímu onemocnění odejít z armády. Po práci v komunální správě se stal postupně starostou ve městech Weyerbusch a Flammersfeldu a nakonec zastával tuto funkci v letech 1852 až 1856 v Heddersdorfu. 23. září 1848 se oženil s Emilií Storckovou.

Považujete se za chudé? Ve skutečnosti jste bohatí, říká statistika. Jak je to možné?

Vzhledem ke své funkci přicházel do styku s drobnými zemědělci a viděl, že s rozvíjením průmyslové revoluce se postupně začaly zhoršovat jejich životní podmínky. Snažil se proto drobným zemědělcům a řemeslníkům pomáhat, aby nemuseli řešit svou situací půjčkami u lichvářů a finančních spekulantů. Tato dobročinná práce ho vyčerpávala jak po stránce fyzické, tak i finanční. To byl také jeden z důvodů, kdy začal přemýšlet o vzájemné družstevní pomoci.

Roku 1862 založil „Zápůjční pokladní spolek“ pro obce s 600 až 2000 obyvateli, sdružující malou skupinu lidí, kteří se mezi sebou znají, důvěřují si a jsou ochotni spolupracovat. Každý člen spolku ručil svým majetkem za dluhy ostatních členů. Proto si pokladní spolky vybíraly své členy podle morálního charakteru a půjčky se poskytovaly až po posouzení prospěšnosti. Podíl ze zisku se nevyplácel, sloužil jako rezerva. Práce ve spolku byla dobrovolná a každý člen měl jeden hlas, bez ohledu na výši svého vloženého podílu. Počínaje rokem 1862 začal Raiffeisen zakládat pokladní spolky v Německu a později i v zahraničí. Jako ochranná známka Raiffeisenových pokladních spolků byly vybrány dvě zkřížené koňské hlavy, které jsou v Německu starodávným symbolem ochrany rodiny před zlem a životním ohrožením.

Vánoce s prázdnými kapsami. Těchto 16 návyků má každý chudý člověk. A co vy?

Pro rakouský a německý venkov Friedrich Raiffeisen vykonal obrovský kus práce. Když 11. března 1888 zemřel, existovalo již asi „jeho“ 400 peněžních spolků zabývajících se i nákupem a výkupem zemědělských produktů. Po Raiffeisenovi byly kromě banky v Německu a Rakousku pojmenováno množství ulic a náměstí. Jeho myšlenka vzájemné úvěrové pomoci se dále rozvíjela, a to i u nás. Po vzniku Československé republiky roku 1918 došlo k velkému rozmachu družstevnictví a vesnické Raiffeisenky a Kampeličky patřily k těm nejsilnějším družstvům. S narůstajícími národnostními třenicemi mezi Čechy a Němci upřednostňovali Němci Raiffeisenky a Češi zase Kampeličky.

Z chudého latináře milionářem. Čižinský „zvládá“ 15 prací, z nichž během čtyř let získá 7 milionů korun

Raiffeisenky dále rozšířily svou činnost nejen na pěstování plodin a chov užitkových zvířat, ale i na skladování zemědělských plodin a jejich zpracování. A tak vznikla skladištní družstva, která vlastnila sklady vybavené všemi možnými typy strojů potřebných ke svému provozu. Členové Raiffeisenových pokladních spolků také podporovali zavedení elektřiny, a proto založili družstvo spotřebitelů elektrického proudu. Postavili transformátor, rozvedli vedení po vsi a potom uzavřeli smlouvu s dodavatelem proudu o odběru elektřiny. Rovněž se přičinili, aby obec měla veřejnou, tj. poctivou váhu.

FOTO: Raifeissen

Raifeissen - Friedrich Wilhem Raiffeisen – wir-leben-genossenschaft.deRaifeissen - Cedule Raiffeisenkasse ve skanzenu Niedersulz; kulturní dědictví odsunutých německých Jihomoravanů; wikipediaRaifeissen - Stříbrná pamětní mince v hodnotě 5 Marek (1968) – 150. výročí narození starosty Friedricha Raiffeisena – ColnectRaifeissen - Pomník F. W. Raiffeisen ve městě Neuwied – wikipdiaRaifeissen - Sklady a sila Raiffeisen Lagerhaus Genosenschaft pro výkup zemědělských produktů se stavěly u železniční dráhy. Zde nádraží Drosendorf – wikipedia
Další fotky
Raifeissen - Hrob Friedricha a Amalie Raiffeisenových – wikimedia commonsRaifeissen - Poštovní známka – F. Raiffeisen – kolem roku 1958 – 123RFRaifeissen - 1 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 2 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 3 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 4 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 5 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 6 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 7 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 8 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 9 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 10 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 11 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 11 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - 12 – Reklamní spoty Raiffeisebank s detektivem Arturem a krásnou Viktorií – youtubeRaifeissen - wikipedia

Jako finanční instituce dnešní Raiffeisenbank působí v Česku od roku 1993 a provozuje asi 130 poboček a klientských center. A její prosperitu i prosperitu jejích klientů stále střeží dvě zkřížené koňské hlavy.

 Nepřehlédněte