• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Hájkovu kroniku překonal až Palacký, tři sta let jí lidé věřili

  24.1.2023
  Jaroslav Svoboda

  Ve druhé třetině šestnáctého století se na knižním trhu objevilo několik souhrnných zpracování českých dějin. V roce 1537 vydal v Norimberku katolický kněz Bohuslav Bílejovský Kroniku českou, ostře útočící proti Jednotě bratrské.

  O dva roky později jej následoval původem kutnohorský měšťan Martin Kuthen ze Šprinsberka se svou Kronikou o založení země české a prvních obyvatelích jejich.  Kuthenova práce je konfesijně neutrální, ale obsahuje výrazné nacionální, protiněmecké zaměření.

  Nejznámější a nejoblíbenější  však byla Kronika česká, zpracovaná katolickým knězem Václavem Hájkem z Libočan. Ten připravoval rukopis své knihy v letech 1533-1539. Při jejím zpracování těžil částečně z archivních pramenů a ze starších rukopisných děl. Jako jeden z posledních badatelů měl možnost nahlédnout i do středověkých foliantů českých desk zemských, zničených požárem v červnu 1541. Hájkovi tehdy shořela i část již vytištěných archů, takže výroba jeho knihy se nakonec protáhla až do října 1541.

  Vydání knihy však provázely i protáhlé soudní spory, protože pasáže o nejstarších českých dějinách si Hájek z větší části vymyslel a vytvořil tak fiktivní historii, pokládanou za věrohodnou až do obrozenecké doby. Z kroniky je cítit výrazná protireformační tendence a kapitoly o vývoji země v 15. století tendenčně zkreslil. Jeho práce tak ideologicky vyhovovala i v době poběhlohorské.  I díky tomu zůstala jednou z mála volně šiřitelných česky psaných knih z 16. století.

  Hájkova kronika pak sehrála výraznou roli v uchování širšího povědomí o národních dějinách, i přes malou faktografickou hodnověrnost. Kronika se pro velkou oblibu dočkala i druhého vydání v roce 1819, které typograficky napodobovalo původní tisk z roku 1541. Hájkův smyšlený obraz nejstarších českých dějin se tak udržoval v obecném povědomí i v 19. století. Až v této době jej svým dílem nahradil František Palacký.

  Zdroj: Kronika Českých zemí 1471-1680, Lidové noviny


  Témata:

  Nepřehlédněte