• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Historicky první vánoční projev prezidenta zazněl před 84 lety. Co TGM vzkazoval občanům Československa?

  19.12.2017
  Soňa Brunnerová
  Další fotky

  V úterý 19. prosince 1933 to bylo poprvé, kdy se uskutečnil vánoční projev prezidenta na kameru. Byl to právě Tomáš Garrique Masaryk, koho Filmový týdeník natočil při vánočním projevu, a který se zasloužil o to, aby tato tradice vznikla.

  Prezident tehdy nemluvil pouze k občanům Československa, ale také k Američanům a k lidem z ostatních států.  Co tehdy, v době mezi dvěma válkami, TGM vzkázal světu?

  Zlatá éra první republiky: Od posledního dne prezidentování T.G. Masaryka uplynulo 82 let

  Masaryk se zamýšlel nad válkou, mravností a zavzpomínal na dětství

  „Naše děti se již připravují na svátky vánoční, i vzpomínám svého dětství, když jsem se spolužáky v naší vesnici koledoval od domu k domu: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle,“ uvedl svou předvánoční řeč prezident Masaryk.

  Doufal, že už nebude další válka. „Od té doby minula léta a léta zkušeností, zvláště také politických. Prožil jsem zejména světovou válku a uvědomil jsem si, co válka a bojovný militarismus, vedoucí k válce, znamená. I vzpomínám zase a stále těch slov evangelia a opakuji je vroucně a s plným přesvědčením, v naději, že se všichni, moji spoluobčané a občané všech států, konečně rozhodneme pro Ježíšovo přikázání čistého lidství,“ pokračoval náš nejdéle úřadující prezident.

  „Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými – problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní; v celém veřejném životě, v hospodářském a politickém, musíme se vzdát vší násilnosti,“ zamyslel se T. G. Masaryk nad dopady Hospodářské krize a nad lidskou morálkou.

  Pocta otci národa: Beroun pojmenuje most po „tatíčkovi“ Masarykovi

  „Světová válka zrodila světovou Společnost národů; docela správně jsme se tenkrát rozhodli, že lze pokoj a mír zabezpečit po dobrém. Pokládám Společnost národů za dobrý prostředek k utužení vzájemnosti národů; je-li potřeba nějakých oprav její organizace, dohodněme se o nich odkrytě a mužně. Dělejme konečně všichni politiku rozumnou a poctivou. Znám Oxenstiernovu charakteristiku politiky. Měl pravdu pro dobu starého režimu – dnes, po tolika válkách a revolucích, musíme švédského státníka korigovat uznáním zásad svobody a bratrství platných pro jednotlivce, státy a národy. Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně,“ zamýšlel se TGM.

  Společnost národů vznikla de facto díky podepsání Versailleské mírové smlouvy. Vznik iniciovaly země Dohody (Velká Británie, Francie) se svými spojenci (např. Československo). V roce 1919 měla 26 členských států, čtyři britská dominia a Britskou Indii.

  Emil Hácha byl prezidentem „Druhé republiky“ i Protektorátu. Byl obětí nebo zrádcem?

  Axel Oxenstierna žil v letech 1583 až 1654. Byl to švédský hrabě a státník a uznávaná osobnost v průběhu 30leté války. Byl velmi vlivný a uznávaný díky tomu, že významně zasahoval do politického dění formou reforem (soudnictví, správy, školství i hospodářství).

  „Děkuji Fox-Filmu, že mně svou velikou organizací poskytl příležitost občanům republiky, Spojených států a občanům ostatních států přát šťastné a veselé svátky – Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!,“ rozloučil se Masaryk při svém vánočním projevu.

  Dva roky poté ho nahradil Beneš

  Bez jediného dne přesně za dva roky se po významném Masarykově vánočním projevu, 18. prosince 1935, stal druhým československým prezidentem Edvard Beneš.


  Nepřehlédněte