Hloupnou české děti? Nadaných žáků ve školách ubývá

5.8.2022
Doris Drienová

V základních školách v posledních dvou letech ubylo žáků, u kterých vzdělávací systém eviduje nadání. Zatímco v září 2019 školy registrovaly 2320 nadaných, loni to bylo 1955, tedy zhruba 0,2 procenta školáků.

V každém ročníku populace je podle odborníků zhruba deset procent nadaných a dvě procenta mimořádně nadaných, v ČR se je ale často nedaří odhalit. Od zavedení společného vzdělávání handicapovaných s ostatními v běžných školách v roce 2016 mají přitom nárok na některé druhy podpůrných opatření. Na základě doporučení z poradny se mohou vzdělávat podle individuálního plánu a získat speciální učebnice a pomůcky.

Odborníci na vzdělávání nadaných dlouhodobě upozorňují na to, že talentované děti bývají nadprůměrné jak rozumově, tak i osobnostně a citově. Pokud jsou zanedbávané, tíhnou podle expertů k psychickým potížím a společnost nemůže těžit z jejich výjimečnosti, takže se v mezinárodním srovnání stává méně úspěšnou.

Naproti tomu žáci se zvláštními potřebami z důvodu zdravotních, mentálních či socioekonomických problémů tvořili podle statistik ministerstva školství loni v září 13,7 procenta dětí v základních školách. Jejich množství se zvýšilo od roku 2017 do září 2020 o přibližně 27.000 na 135.204. Loni kleslo na 132.360.

Kolik peněz jde na podporu nadaných a handicapovaných, není podle ministerstva možné přesně vyčíslit, protože některé věci financují ze svých rozpočtů samy školy. Úřad má za rok 2021 přehled o výdajích na podpůrná opatření ve výši zhruba osmi miliard korun. Jaká část z toho se týká nadaných dětí, resort neuvedl. Individuální vzdělávací plán podle něj mělo loni v září v ZŠ 370 žáků a v SŠ 67.

Ministerstvo doplnilo, že každoročně vypisuje dotační program na podporu nadaných žáků základních a středních škol. „Účelem vypisované výzvy je zejména zkvalitňování a rozvoj nabídky neformálního a zájmového vzdělávání pro nadané žáky,“ řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová. O peníze podle ní mohou žádat neziskové organizace, výzkumné instituce, vysoké školy nebo volnočasová střediska, letos podporu získalo 41 z nich. Úspěšní žadatelé si rozdělili zhruba 15 milionů korun. Loni se díky tomu mohlo rozvíjet 9207 nadaných dětí, a to zejména v přírodovědných a technických oborech, dodala mluvčí.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte