Rozplétání kauzy. Dostane Kramný poslední šanci?

2.10.2020
Jitka Kačánová

Soudkyně Renata Gilová, která poslala Kramného na 28 let do vězení, je totiž podle spolku v této kauze podjatá. A důkazem toho má být právě fakt, že správnost znaleckého posudku, který tvrdí, že vraždila elektřina, nechává posoudit stejným lékařem, který je zároveň autorem tohoto posudku. Tím je docent František Vorel z Ústavu soudního lékařství při  českobudějovické nemocnici. Tomu, že ve své práci najednou najde nějaké nedostatky, Václav Peričevič ze spolku Šalamoun ani za mák nevěří

Když se ukáže, že původní nález je nedostatečný, Kramný by se obnovení procesu dočkat mohl. Když ale Vorel sám sobě potvrdí, že se nemýlil, Kramného možná poslední šance dostat se z vězení domů zhasne. A protože by Vorla za nesprávné vypracování posudku, na základě kterého šel Kramný do vězení, čekaly velice nepříjemné sankce, jaký bude asi jeho verdikt? Co myslíte?

Rekapitulace

Ačkoliv Kramného proces patří k mediálně nejsledovanějším kauzám posledních let, tak právě proto, že se kolem toho napsalo už tolik, může se v tom běžný člověk pomalu ztrácet. Pojďme si tedy zopakovat nejzákladnější informace o případu Kramný.

V létě 2013 ohlašuje Petr Kramný nález mrtvých těl své manželky a dcery, se kterými odjel do Egypta na dovolenou. Mluví o tom, že jim všem bylo špatně, že zvraceli a měli průjem. Přivolaný lékař po ohledání nebožtíků uvádí, že neshledal žádné stopy násilí a že nemůže určit způsob smrti. Po pitvě, kdy egyptští patologové našli v prázdných žaludcích mrtvé matky a dcery tmavé skvrny se silně narušenou okolní sliznicí, dospěla tamější policie k závěru, že zemřeli buď na otravu neznámým jedem nebo v důsledku silného odvodnění kvůli dvoudennímu zvracení a průjmu. Kramný je jako nejbližší příbuzný podezřelý a má zákaz odcestovat. V říjnu pak Egypťané celé vyšetřování uzavírají s tím, že se nejednalo o násilnou smrt, a Kramný odlétá domů.

Mezitím se v Čechách pitvala těla obou Kramných znova. Jelikož se v tělech nepodařilo nalézt žádné stopy jedu, závěr zní, že smrt byla zaviněna nějakou vnější noxou, neboli něčím, co škodí. Znalci Ústavu soudního lékařství v Ostravě specificky hovoří o zabití elektrickým proudem. Kramný je hlavním podezřelým a police ho odposlouchává. V  únoru 2014 je Kramný vzat do vazby a na základě řady nepřímých důkazů je v lednu 2016 odsouzen na 28 let, které si v současné době odpykává na Mírově.

Podezřelé okolnosti

Jakých nepřímých důkazů? Někdy opravdu velice zvláštních. Jedním z prvních byla Kramného reakce na smrt svých nejbližších. Prý byl až podezřele klidný a bez emocí. To, že své emoce často skrývá hluboko uvnitř a navenek se na něm vůbec nedá poznat, co si myslí, o něm potvrdilo i jeho blízké okolí. Opravdu neobvyklé je, že prakticky pár minut po nalezení těl telefonoval do Čech do pojišťovny, aby se zeptal, co má v této situaci dělat. Bylo okolo půl čtvrté ráno egyptského času. Jeho pojišťovna používá speciální software, který analýzou hlasu zjišťuje, nakolik ohlašovatel pojistné události lže či naopak mluví pravdu, aniž by se přitom hodnotil obsah sdělení. Kramného hlas podle počítače prozrazoval lhaní a podezřele nízké emoční zapojení vzhledem k tomu, co se stalo.

Co se policii ale nezdálo především byla skutečnost, že při re-pitvě lékaři vyloučili, že by obě dvě Kramné měli mít před smrtí průjem, protože v jejich střevech nalezli zbytky natráveného jídla. Rozpory mezi Kramného tvrzením a pitvou vedly policii k odposlechu Kramného hovorů, a to i zpětně až k osudné červencové noci.

Takže mu to vyšlo?

Tady se díky odposlechům objevuje jeden z hlavních pilířů obžaloby – Kramný měl v telefonním hovoru své tetě říct: „Tak mi to v tom Egyptě vyšlo!“ Možná si tu větu pamatujete, protože se objevila dokonce i na titulní straně Blesku. Zajímavé je ale to, že ve skutečnosti Kramný NIC takového v onom odposlechu neříká. Na youtube je k dispozici přímo nahrávku toho telefonátu, kde si tetě stěžuje na svého švagra Radmila, Moničina bratra, na to, jak ho podezírá z toho, že mu propíchal kola u auta a sprejem mu v garáži napsal vrah, i na to, že když se podle Radmilových bot dokáže, že to byl opravdu on, že bude mít z ostudy kabát. Za třicet minut toho napovídal opravdu hodně. Když si chcete dát tu práci, můžete si to nakonec poslechnout sami.

Potom si to můžete porovnat s policejním záznamem, který je volným zápisem jejich hovoru. Tedy hodně volným. A pokud to uděláte, tak se asi budete divit, odkud se ta věta do policejního spisu vůbec dostala, a proč si to podobně jako vy nevyslechli třeba i u soudu.

Policejní přepis Kramného hovoru se svou tetou

 

Dalším nepřímým důkazem byla Kramného chorobná žárlivost. Měl Moniku i Klárku zabít kvůli údajné nevěře jeho ženy se Slovákem Janom, ke které mělo dojít dva roky před jejich smrtí. To je ale na vraždu z afektu trošku moc dlouhá doba, nemyslíte?

Nejpádnějšími nepřímými důkazy, které poslaly Kramného za mříže, byly ale nakonec posudky znalců. A právě kolem nich se vznášejí ty největší pochybnosti.

Znalec proti znalci

Původní závěr re-pitvy z roku 2013, že šlo o zabití elektrickým proudem od ostravských znalců Dokoupila a Smatanové, zpochybnil o dva roky později další posudek lékařů Matlachy a Fargaše. Stejný názor jako oni měli na zprávy o opětovné pitvě i egyptští znalci a možnost zabití elektrickým proudem rovněž vyloučili.

Soudkyně Gilová se proto obrátila s žádostí o revizní znalecký posudek na již zmiňovaného docenta Františka Vorla. Ten ale došel k závěru, že o jiné příčině smrti u těchto dvou osob než je náhlé selhání srdce po zásahu elektrickým proudem reálně uvažovat ani nelze. Odvolával se přitom na mezinárodně uznávanou publikaci Knight´s Forensic Pathology. Jeden z jejích autorů Pekka Saukko však po přezkoumání fotografií, ze kterých vycházel i Vorel, jednoznačný závěr o zabití elektrickým proudem potvrdit nemohl.

Nutno dodat, že Matlach s Fargašem byli později za svůj znalecký posudek v případu Kramný odsouzeni za jeho vědomé zkreslení ve prospěch obžalovaného. Dostali za to podmínku a pětiletý zákaz činnosti jako znalci.

V reakci na Vorlův revizní posudek shromáždila Kramného obhájkyně Jana Rejžková názory pěti expertů, kteří naopak zpochybnili Vorlův závěr. Mezi nimi to je například profesor Ivo Steiner nebo docent Alexander Pilín. Steiner ve svém hodnocení poukazuje i na to, že Vorel ve svém posudku používá nevědeckou terminologie nebo že na základě zkoumaných materiálů k závěru, jaký v posudku uvádí, vůbec nelze dospět. Zajímavou perličkou celého případu je i to, že patologický materiál je již zničen, ačkoliv v jiných kauzách se uchovává až desítky let. K dispozici jsou proto nyní pouze fotografie. Další pochybnosti vzbuzuje také odborná kompetence ústavu i samotného Vorla k vydávání znaleckých posudků, které často nesplňují ani základní formální náležitosti.

Přesto – pokud nezasáhne ministryně spravedlnosti a ta má vzhledem k nezávislosti soudců jen omezené pravomoci – tak zřejmě 13. listopadu při řízení o obnově procesu si docent Vorel svůj posudek potvrdí jako správný a Kramný zůstane dál za mřížemi.

In dubio pro reo?

Stará latinská právnická zásada in dubio pro reo říká, že v případě pochybností by měl soud rozhodnout ve prospěch obviněného. A v případě Kramný je těch pochybností tolik, že si to zaslouží minimálně obnovu procesu. V jeho zájmu se angažuje například bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) nebo novinář Ondřej Höppner, který o této kauze dokonce napsal knihu Případ Kramný: Všechno je jinak. Již zmiňovaný Peričevič tvrdí, že podobných podivných trestních kauz je v Čechách opravdu hodně. A to je podle něj také jeden z důvodů, proč se Kramný nejspíš obnovy procesu nikdy nedočká. „Oni tuší, co je to za průser. Do čehokoliv v tomhle případu píchnete, tak tam je to špatně. A těch případů je mnohem víc a je to čím dál horší. Kdyby to ale začali přiznávat, byl by to kolaps pro celou justici,“ řekl Našemu regionu.

Samozřejmě, že o Kramného vině či nevině musí nakonec stejně rozhodnout soud. A pokud je vinen, tak ať za vraždu své ženy a dcery sedí na Mírově až do roku 2044. Jenže pokud je nevinen, tak i když se na něj později budou lidé skládat jako před nedávnem na Romana Ševčíka, který strávil 30 let ve vězení podle všeho neprávem, žádné peníze mu už ztracená léta nikdy nevrátí.

Kdo by chtěl případ prozkoumat podrobněji, může se zde seznámit s časovou osou kauzy Kramný, kterou vypracovali novináři z webu voxpopuli.sk.Nepřehlédněte