Syndrom malé sukně nesouvisí s váhou a rozhodně se nevyplácí jej podceňovat!

Syndromem malé sukně lékaři označují jeden z příznaků nádorového onemocnění vaječníků. Zpočátku se výrazně neprojevuje. Břišní dutina je dost velká a tumor může růst dlouho, aniž by o sobě dal vědět, než začne svým objemem tlačit na okolní tkáně a orgány. Prvotními projevy jsou bolesti břicha, podbřišku, nadýmání a pálení žáhy. V pokročilém stadiu se zvětšuje objem břicha, přichází častá nutnost močení, nechutenství, někdy i dýchací obtíže.

Věk, dědičnost a prevence

Nejčastěji jsou diagnózou zatíženy ženy mezi padesáti pěti až sedmdesáti pěti lety, většinou s výskytem rakoviny v rodině. Asi patnáct procent nemocných je nositelkami mutace v genu BRCA-1 nebo BRCA- 2 spojenými se vznikem nádorů prsu, přičemž prevence snižující riziko jeho vzniku neexistuje. Může jej snížit dlouhodobé užívání antikoncepce, částečně i těhotenství a kojení. Pacientkám s prokázanou mutací v genech je doporučeno odstranění vaječníků a vejcovodů.

Ženy vyšší rizikové skupiny by měly pravidelně navštěvovat preventivně gynekologa a věnovat zvýšenou pozornost signálům těla. Při podezření na zhoubný nález je vhodná návštěva onkogynekologického centra.

Kde nalézt zdravotnickou pomoc? Napoví nová krajská mapa

 

Pozitivní nález

Rakovinu vaječníků řeší operace a následná chemoterapie. Léčebné postupy prošly vývojem a jsou kombinovány s biologickou léčbou. Cílem operace je odstranění nádorových ložisek. V pokročilé fázi jsou odstraněny reprodukční orgány, výstelky malé pánve, téměř u poloviny žen části střeva a až u třetiny žen slezina, část jater, bránice či další orgány.

Buňky nádorů jsou na chemoterapii velmi citlivé a dobře na ni reagují. Biologická léčba využívá molekul specifických pro nádorové buňky či pochody na povrchu i uvnitř nich a je schopna zaměřit se selektivně právě na ně. Doplňkem léčby je imunoterapie, která posiluje imunitní systém pacientky.

V Klánovicích vznikají sochy věnované slavným, kteří se setkali s rakovinou

Klinické studie

Unikátní přípravek DCVAC/OvCa vyvinuli čeští vědci na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve FN Motol. Ve vývoji pokračují odborníci české společnosti Sotio. Dosud byl podán dvěma stovkám pacientek v klinických studiích fáze II a díky dosavadním nadějným výsledkům je plánovaná i poslední fáze III. Léčba využívá vlastních imunitních buněk, ty jsou před léčbou odebrány z krve pacientky, mimotělně vystaveny antigenům nádorové tkáně a poté aplikovány zpět do těla. Vyvolávají vlastní imunitní reakci cílenou přímo proti nádoru.

FOTO: Syndrom malé sukně

Syndrom malé sukně - Syndrom malé sukně 1Syndrom malé sukně - Syndrom malé sukně 2Syndrom malé sukně - Syndrom malé sukně 3Syndrom malé sukně - Syndrom malé sukně 4

V léčbě i výzkumu nových léčebných postupů patříme ke světové špičce. Podílíme se na definici a schválení světových léčebných postupů, zlepšení chirurgické léčby i vývoji imunoterapie. Díky setkáním pacientek s odborníky i přípravě edukačních materiálů usiluje Nadační fond Hippokrates o lepší informovanost o daném problému.

Včera, 16:29
Podle všeho jí byl příslušník německého šlechtického rodu Welfů zvaný Heinrich der Löwe čili Jindřich...
Včera, 14:16
Pláň mírně stoupá až ke vzdálenému obzoru. Nízká tráva různých odstínů zelené barvy a zkroucené...
Včera, 10:29
Chcete udělat dobrý skutek a vytvořit domov pejskovi z útulku? Určitě máte dobré úmysly. Adopci...
Včera, 08:11
Současné tradice lidové kultury jako jsou různé obyčeje a svátky sahají až do dávné lidské...
5.8.2020
V naší zemi mají léčivé rostliny dlouholetou tradici. Již v dávné době je lidé nejen...
5.8.2020
Dej mi své ubohé, unavené, své schoulené masy, toužící volně dýchat. Ten žalostný nadbytek tvých...
5.8.2020
I s místenkou. A já se tím vlakem pokusila odjet. Pochopitelně v dobré víře. Absurdní zkušenost s českou...
5.8.2020
Železniční neštěstí u Blovic nedaleko Plzně vstoupilo do drážní historie jako nehoda vlaku s pádem...
5.8.2020
Letní prázdniny a s nimi i období dovolených jsou v plném proudu. Tisíce rodin v...
4.8.2020
Od Tábora až k nám, cestička jako mlat... Tuto písničku už z rozhlasu na táborském...
Reklama