Jabloň pro Marii Jeřábkovou v Památníku Ležáky

18.10.2018
Táňa Pikartová

Smrti s ostatními dětmi obě sestry Šťulíkovy unikly díky tomu, že byly vybrány na převýchovu do německých rodin. Do Československa se pak vrátily v roce 1946 a to ke svému dědečkovi Františkovi Pelikánovi. V rámci poválečné obnovy obce Lidice se uvažovalo také o tom, že bude obnovena i kamenická osada Ležáky, to se však neuskutečnilo, protože vlastně nebylo pro koho stavět. Postaveny byly pouze dva domy v nedalekém Včelákově, pro každou ze sester Šťulíkových jeden. Paní Marie Jeřábková žila ve Včelákově až do 25. února letošního roku, kdy zemřela. Na její památku byla v pátek 12. října v Ležákách vysazena jabloň, která nese její jméno.

V rámci projektu Ministerstva kultury Společné století 1918–2018 se ve stejný den uskutečnila také přednáška plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA, která bude navazovat na výstavu Lidičtí muži v boji za svobodu, která je otevřena až do konce října. „Výstava i přednáška Eduarda Stehlíka se zaměřila na témata vzniku Československa, především na čs. legie, v jejichž řadách v Rusku a Itálii bojovali i muži z Lidic. Dalšími tématy jsou například účast lidických mužů při mobilizaci v roce 1938, nebo jejich účast v bojích 2. světové války, kdy lidičtí muži, rodáci bojovali v řadách RAF, či u Tobruku,“ upřesňuje Filip Petlička, lidického památníku.

10 omylů o mistru Janu Husovi. Nezemřel pro pravdu a nemusel zemřít vůbec!Nepřehlédněte