Je bronzová neděle. Na adventním věnci si zapalte druhou svíčku

4.12.2022
Simona Knotková

Na adventním věnci se v neděli rozsvítí druhá svíčka. Je totiž druhá adventní neděle, zvaná bronzová. Advent je čas přípravy na Vánoce. V minulosti představoval hlavně duchovní přípravu, rozjímání a dobročinnost. V současnosti znamená pro domácnosti často hlavně nakupování dárků či pečení cukroví.

Advent je období čtyř neděl před 25. prosincem. První adventní neděle letos připadla na 27. listopadu. Adventní doba pak končí se západem slunce o Štědrém večeru. Čtyři neděle před Vánocemi se označují železná, bronzová, stříbrná a zlatá, což odkazuje hlavně na obchodní ruch před svátky, tedy spíše světskou část adventu, než duchovní.

V 19. století začala tradice adventních věnců, když první z nich v Hamburku vytvořil protestantský teolog Johannes Wichern. Kruhový tvar věnce má představovat boží věčnost, jednotu, vzkříšení a věčný život a společenství. Zelené rostliny jsou zase symbolem života, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti. Tradicí je, zapálit každou adventní neděli jednu svíci na věnci. V neděli budou lidé zapalovat druhou ze čtyř svící, zvanou betlémská. Tradičně měla druhá svíce fialovou barvu a má představovat lásku.

Slovo advent pochází z latinského adventus, tedy příchod. Křesťané totiž advent vnímají jako dobu očekávání příchodu spasitele. První neděle adventní byla zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí neděle jsou spojeny s postavou Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. V době adventu mohou lidé přijít rozjímat na roráty, což jsou ranní mše ke cti Panny Marie. Začínají brzy ráno ještě za tmy a v některých kostelích jsou slaveny jen při svíčkách.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte