Jeden zapomětlivý kostelník a otevřené dveře u kostela. Tak vznikla Noc kostelů

11.6.2020
Karel Dudek

V České republice se bude konat po jedenácté, ovšem nápad a inspirace přišla z Rakouska, o čtyři roky dříve. V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. Byla to vlastně náhoda, která se stala pravidlem. Na vině byl jeden zapomětlivý kostelník a otevřené dveře u kostela. Úklid se změnil v neočekávanou prohlídku lidmi, kteří si toho všimli a tajemná, neopakovatelná atmosféra tiché svatyně a tlumeného osvětlení je zaujala.

Během čtyř let se tato akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben.

Kostel s obrazem, který byl pokládán za zázračný a kterému ženy obětovaly drahé dary

Každý dobrý nápad je hoden následování. V roce 2009 Noc kostelů poprvé překročila hranic do České republiky. V roce 2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé České republice, o dva roky později také na Slovensku a rozšířila se i do Pobaltí. Od tři roky později poprvé v Estonsku, a v roce 2016 se připojilo i Švýcarsko.

První ročník byl takový, řekněme zkušební. Nikdo nevěděl, jak bude tato akce přijata, a zda vůbec bude o ni zájem. Brněnská diecéze otevřela na zkoušku dvě desítky kostelů, plzeňská byla skromnější, zde se otevřelo kostelů devět. Výsledek organizátory naprosto ohromil. I když počasí vůbec nepřálo, na Moravě přišlo téměř sto tisíc lidí a v Čechách asi desetina tohoto počtu. I tak to bylo něco naprosto nečekaného.

Jedním z hojně navštěvovaných pražských kostelů je svatý Salvátor. Jeho osobu byste ale hledali v encyklopedii marně

Pečlivá příprava organizátorů se vyplatila. Návštěvníci se ukázali velmi zvídavými. Zajímali se o historii, architekturu, hudbu, malířství, sochařství, zkrátka o vše, co se jim nabízelo. Byl to jasný důkaz, že pro lidi nejsou kostely jenom studenými, mrtvými budovami, které nic nikomu nepřinášejí a jsou jenom vzpomínkou na časy minulé. I otázky víry přicházely na řadu a průvodci se opravdu snažili. Návštěva míst, kam se běžný turista nedostane, seznámení s životem řeholníků, který bývá často obestřen předsudky a pověrami, byla se zájmem vyhledávána. Ten zájem rozhodl.

FOTO: Noc kostelů

Noc kostelů - Čekání na návštěvníkyNoc kostelů - kostel klenbaNoc kostelů - kostelNoc kostelů - zvon kostel

V nadcházejícím roce se koordinace ujali zástupci z ostatních regionů a do Noci kostelů se zapojily kostely a modlitebny z celé České republiky. V naší zemi se do Noci kostelů každoročně zapojuje půl druhé tisícovky svatyní a modliteben, které kromě otevřených dveří nabízejí několik tisíc doprovodných programů. Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem půl milionu vstupů. Všichni jste srdečně zváni i letos.

 Nepřehlédněte