Jeho příběh se stal nadějí pro nemocné. Jak je možné, že vstal Lazar z mrtvých?

17.12.2018
Václav Pavlík
Další fotky

Jak se to všechno vlastně sběhlo? Lazarovy sestry, Marta a Marie, poslaly z Betanie Ježíšovi zprávu, že jejich bratr, Lazar, je nemocný. Ježíš byl v té době v Jeruzalémě, což je vzdálenost 15 stadií, tedy necelé 3 km od Betanie. Nevypravil se za ním hned, ale ještě dva dny úmyslně pobýval ve městě. Když se konečně Ježíš s učedníky vypravil za Lazarem, tak ten již byl čtyři dny mrtvý a pohřbený. Jedna z Lazarových sester mu vyčetla, že kdyby přišel včas, bratr mohl ještě žít. Ježíš šel spolu s truchlícími k jeho hrobu a modlil se. Poté zvolal silným hlasem: „Lazare, pojď sem!“. A Lazar skutečně vyšel, tak jak byl do něj uložen do hrobu. Měl plátnem svázané ruce a nohy a hlavu ovinutou rouškou. Tato událost se stala šest dnů před Velikonocemi, kdy pak byl Ježíš ukřižován.

Knutle na svatého Nikasia. Víte, jak přesně fungovaly roubíky proti myším?

A co víme ještě?

Lazarova hrobka, kde došlo k jeho vzkříšení, je v městě al-Eizariya na západním břehu Jordánu a stala se poutním místem

Z Lazarova jména je etymologicky odvozen název lazaret.

Lazarův syndrom označuje komplex psychických obtíží, s nimiž se mohou potýkat lidé, kteří prožili klinickou smrt.

Občanský kalendář uvádí jméno Daniel, což by se v pranostikách hůře rýmovalo.

Můžeme čekat další oblevu? O svaté Albíně je po sněhové peřině, říká pranostika

Proč Boží moudrost?

Vzkříšení Lazara je považováno za jeden z největších zázraků, které vykonal Ježíš Kristus. Apoštol svatý Pavel jako první rozpoznal v Ježíši Boží moudrost, resp. za ni Ježíše přímo považuje. Snad i proto, že Ježíš následoval Boží moudrost, se mu podařilo vykonat tento zázrak vzkříšení. A nemusíme být ani věřící, abychom na moudrost obecně nemohli vztáhnout slova papeže Jana Pavla II.: !Moudrost je jako lampa, která osvěcuje naše každodenní mravní rozhodnutí a vede nás po správné cestě. (…) Odhalí, co je dobré a co zlé, co je spravedlivé a co nespravedlivé.“

FOTO: Svatý Lazar

Svatý Lazar - Calvary Episcopal ChurchSvatý Lazar - Bethany (středověký název) – al Eizariya – Lazarův domov – awesomestriesSvatý Lazar - Lazarova hrobka – exploratorius.wordpress – 1Svatý Lazar - Catholic OnlineSvatý Lazar - al-Eizariya – Wikipedia
Další fotky
Svatý Lazar - Catholic Online 1Svatý Lazar - etc.usf.eduSvatý Lazar - Lazarova hrobka – exploratorius.wordpressSvatý Lazar - Lazarova hrobka – wikipedieSvatý Lazar - Lazarova hrobka, 1906 – wikipediaSvatý Lazar - ldsscriptureteachings.orgSvatý Lazar - ThoughtCoSvatý Lazar - Saints of the Day & MoreSvatý Lazar - wikipedia –Svatý Lazar - wikipediaSvatý Lazar - БНР

Pranostiky

I když se svátek sv. Lazara nachází už za polovinou období tzv. tomášské zimy (8. až 21. prosinec) a pak má nastat vánoční obleva, varuje však před krutou zimou

Na Moudrost boží zima již zuří.

O svatém Lazaru utěsni stodolu.

O svatém Lazaru ucpi v senci (sednice) každou spáru.

Toto přísloví radí, aby se každý znovu ujistil, že je připravený na krutou zimu, před kterou pak tato přísloví varují. Vánoční obleva nastává sice často, určitě ne však každý rok.Nepřehlédněte