Kam vyrazit k vodě? Na koupaliště či do volné přírody?

8.8.2020
Jiřina Pouzarová

Nastal tropický den a nejlepší je vyrazit někam k vodě. Na koupaliště nebo k rybníku, řece či do lomu? Výhodou přírodního koupání je voda bez chloru, krásné okolí a u těch méně známých i menší množství návštěvníků. Musíte však dát pozor na kvalitu vody nebo na případné zákazy.

Zda je rybník, jezero, zatopený lom či vodní nádrž, kam jste se rozhodli vyrazit, vhodná ke koupání, není často nijak těžké zjistit. Kvalitu vody ke koupání totiž pravidelně kontrolují krajské hygienické stanice. Jedná se o místa vybraná ke koupání, ve kterých se očekává větší návštěvnost. V Česku jsou jich témě dvě stovky.

Minimálně jednou za měsíc

Odběr a vyhodnocení kvality vod ke koupání probíhá během letní sezony, zpravidla od května do září. Krajské hygienické stanice nebo provozovatelé přírodních koupališť provádějí kontrolu vody minimálně jednou měsíčně. U vod, kde je možné během sezony předpokládat rozmnožení sinic, jsou kontroly častější. Pracovník hygienické stanice odebere vzorek vody k analýze. Ten se potom zkoumá v laboratořích a výsledek je zveřejněn během několika dnů.

Jedny pro plavce, druhé pouze pro odpočinek ptáků. Na jezeře Milada jsou nová plovoucí mola

Laickou kontrolu můžete provést i sami. Stojíte-li po kolena ve vodě a nevidíte-li si na palce u nohou, do vody raději nevstupujte.

Biotopy

V současné době jsou populární také biotopy, které vznikají v posledních letech poblíž řady měst a obcí. Jedná se o umělé vodní nádrže, v nichž se voda čistí pomocí rostlin a mikroorganismů ve štěrkovém loži. Zhruba polovina vodní plochy je určena ke koupání, druhá půlka tvoří čisticí zónu s mokřadními rostlinami. Oproti klasickému bazénu dochází k úspoře vody, energie nutné pro cirkulaci a filtraci vody a také nákladů na chemickou úpravu vody. Název může být trochu zavádějící, protože v biologii a ekologii znamená termín biotop něco úplně jiného, ale v zahraničí se zkrátka tento název pro jezírka s přírodním čištěním vody ujal.

Třetí plánovaná kontrola koupališť ve volné přírodě. Hygienici potvrdili, že kvalita vody ve sledovaných lokalitách bude výborná

Výhody a nevýhody přírodního koupání

+
voda bez chloru a dalších chemických látek
často krásný výhled do okolí
v řadě případů je koupání zdarma
s výjimkou nejznámějších destinací tam většinou potkáte méně lidí než na koupališti


kvalita vody je proměnlivá a musí se hlídat
v některých případech je vstup na vlastní nebezpečí a oblast není hlídaná plavčíkem
ne všude v přírodě je koupání povoleno, to pak může znamenat vysokou pokutu

Záchrana tonoucího

Co dělat, když uvidíte, že se někdo topí a vy jste zrovna nejblíž?

1. Zakřičte na břeh, ať je zavolána záchranná služba.

2. Doplavte k tonoucímu – je jedno jak, hlavně rychle.

3. Určete, o jaké stadium tonutí se jedná.

Vyčerpaný plavec: pohyby jsou koordinované, ale pomalé. Není nebezpečný.

Aktivní tonoucí: Zajíždí pod hladinu, kope kolem sebe. Je nebezpečný – vyčkejte.

Pasivní tonoucí: leží na prsou, obličejem a končetinami ke dnu. Je bezpečný – přejděte k záchraně.

4. Proveďte záchranu.

Vyčerpaný plavec: Nabídněte dopomoc. Nechť se vás chytí za ramena a spolu plavte ke břehu.

Aktivní tonoucí: Čekejte 2 metry daleko. Jednou nohou šlapejte vodu, druhou připravenou ke kopu.

Pasivní tonoucí Odtáhněte ho na břeh. Použijte tah za bradu/paži, plavte prsařské nohy/ouško.

5. Na břehu vyšetřete dech – dýchá normálně nebo nenormálně či vůbec?

V případě nenormállního/žádného dýchání zahajte resuscitaci.

Shánějte defibrilátor (AED).

Po tonutí osoby zahajte resuscitaci pěti startovními dechy.

Jezírko je okrasou zahrady. Místo odpočinku a kliduNepřehlédněte