• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Kapacity předškolních zařízení nepokrývají poptávku

  9.6.2023
  Ladislav Vlasák

  Umístění dětí do mateřských škol má svá pravidla. Ne všude kapacity školek postačují. Většinou chybí umístění pro menší děti, vznikají tak zařízení, která umožňují jejich přijetí.Někdy jsou zřizovateli zařízení pro děti sami zaměstnavatelé.

  Rodiče dětí ve věku do tří let mnohdy hledají místo pro své potomky marně. Důvodů může být hned několik. Jedním z nich je, že mateřská školka je určená pro děti od tří let. Povinně musí předškolní zařízení navštěvovat děti, kterým bude šest let, a budou nastupovat do prvních ročníků základní školy.

  Pokud je kapacita školky nenaplněna dětmi, které splňují všechna kritéria, včetně trvalého bydliště v obvodu školky, může být přijato i dítě dvouleté. To má ale za následek snížení kapacity zařízení, protože za každé umístěné dvouleté dítě se z kapacity školky odečítají dvě místa. Důvodem odpočtu je větší náročnost práce s menšími dětmi.

  Některá města v regionu mají kapacity dostatečné a mohou tak vyhovět všem zájemcům o umístění dětí do školky. Jinde je, bez ohledu na velikost populačních ročníků trvalý převis poptávky. Někde pomáhají Mikrojesle nebo Dětské skupiny, či jiná forma péče o děti mladší tří let.

  Takovým příkladem může být město Jemnice. „Kapacita naší školy je 200 dětí, podle zřizovací listiny. Letos k zápisu přišly děti starší tří let a byly umístěné do Mateřské školy.

  Mohli jsme přijmout i několik mladších tří let. Ostatním dvouletým bylo navrhnuto využití služeb Dětské skupiny Čtyřlístek v Jemnici,“ uvedla Radka Nováková, ředitelka Mateřské školy Jemnice. Právě toto zařízení pro dvouleté děti je navazujícím na projekt Mikrojeslí, který v Jemnici úspěšně fungoval v rámci časově omezeného projektu.

  Moravské Budějovice mají tři předškolní zařízení, s kapacitou 235 dětí.

  „Naše mateřské školy mohly přijmout všechny děti ze spádové oblasti, které  do konce tohoto roku dovrší tří let věku, dále děti které již mají ve školkách sourozence a čtyři děti mimo spádovou oblast. K zápisu přišlo sedmdesát šest dětí. Přijato bylo celkem šedesát dětí a šestnáct dětí nebylo přijato. Jedná se o děti narozené od 1. ledna. 2021, a děti mimo spádovou oblast, uvedla Jitka Němcová, ředitelka mateřské školy Moravské Budějovice a doplnila, „v poslední době nepřijímáme každý rok kolem deseti dětí. Mimo zápis přijímáme jen děti s povinnou předškolní docházkou ze spádové oblasti, dle jednotlivých pracovišť.“

  Jak shodně uvádí ředitelky Mateřských škol, pravidelně se vyskytují žádosti o přijetí dětí rodičů, kteří sice nepatří do spádové oblasti konkrétního obvodu, ale protože dojíždějí do měst za prací, hledají proto umístění svých dětí v místě svého zaměstnání.

  Mateřská škola ve Slavonicích má kapacitu sto dvacet dětí. „Po letošních zápisech jsme mohli vyhovět všem zájemcům o umístění dětí, v zápisovém období přišlo 18 dětí. Kapacity jsou dostačující, můžeme tedy přijmout i dvouleté děti, pokud mají rodiče zájem.

  Převis poptávky nemáme, my řešíme opak. Můžeme nabízet volná místa, potřebovali bychom ještě přijmout zhruba osm dětí, abychom mohli zachovat šest tříd. Do základní školy odchází dvacet tři dětí, a během roku se odhlásily dvě ukrajinské děti a ještě a ubudou děti z důvodu stěhování,“ uvedla ke kapacitě školky po zápisech Marcela Špringerová, ředitelka Mateřské školy ve Slavonicích

  Opačná situace je v Telči. Tam kapacity dvou mateřských školek dlouhodobě nestačí a evidují dlouhodobý převis poptávky rodičů na umístění dětí.

  „Kapacita mateřské školy je 221 dětí, s uplatňovanou výjimkou od zřizovatele 245 dětí. Všem zájemcům jsme vyhovět nemohli, byl převis poptávky. V současné době, žádná volná místa v mateřské škole nemáme,“ uvedla ke kapacitám Lenka Jantačová. Ke kapacitě se vyjádřil i starosta města Vladimír Brtník, „další odloučené pracoviště otevírat nebudeme, využijeme výjimky na kapacitu stávajících prostor, a určitě pomůže i nedávno dostavěná jedna třída.“

  Příspěvková organizace Mateřská škola Dačice vznikla sloučením šesti mateřských škol s celkovou kapacitou 330 dětí umístěných ve třinácti třídách. U letošního zápisu bylo 89 dětí.

  Ne vždy se nám daří přijmout všechny děti, ale kapacita školek se mění i v průběhu roku, takže pokud jsme nemohli aktuálně vyhovět několika dvouletým dětem, to se v průběhu školního roku ještě změní. Z mého pohledu je kapacita MŠ Dačice dostačující, předpokládám, že v průběhu školního roku bude přijato dalších deset až dvanáct dětí,“ uvedla Hana Švarcová, ředitelka Mateřské školy Dačice.

  Některá zařízení pro předškolní děti zřizují mnohdy i větší firmy, aby podpořily své zaměstnance. Taková funguje i v Českých Budějovicích, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Jihočeského kraje. Mateřská škola Preslova je firemní, pro děti zaměstnanců Nemocnice České Budějovice a.s. a Krajského úřadu Jihočeského kraje, který je i jejím zřizovatelem. „Mateřská škola byla založená v roce 2014, má celkovou kapacitu 131 dětí a v současné době má v provozu čtyři třídy. Děti jsou rozdělené podle věku, včetně třídy určené pro nejmenší děti, od dvou let věku,“ uvedla Milena Skřičilová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Českých Budějovicích.  Nepřehlédněte