Roste pouze na svazích Chlumské hory. Díky výskytu endemitu jeřábu se rozšíří přírodní rezervace

Karlovarský kraj se chystá trojnásobně rozšířit rozsah území přírodní rezervace Chlum u Novosedel na Karlovarsku. Cílem je zajistit ochranu unikátní populaci endemického jeřábu manětínského, která nebyla zahrnuta při vyhlášení původní přírodní rezervace Chlum v roce 1947, uvedl krajský radní Karel Jakobec (ODS).

„V případě předmětu ochrany přírodní rezervace Chlum jde o jeden z nejcennějších chráněných fenoménů i ve světovém měřítku – jeřáb manětínský se nikde jinde nevyskytuje. Předmětem ochrany jsou také společenstva teplomilných doubrav, skalní teplomilné vegetace a suťových lesů na čedičovém kopci,“ uvedl Jakobec.

Kraj chce kvůli zahrnutí centra populace druhu rozšířit rezervaci až trojnásobně, z 12,6 hektaru na 39 hektarů, a to o svahové suťové lesy a stepní biotopy, které se nehodí k lesnickému hospodaření. Cílem je podle radního zabezpečit a udržet přirozený vývoj území.

Jeřáb manětínský, který roste pouze na svazích Chlumské hory, je strom se širokou až deštníkovitou korunou a dorůstá do výšky až 16 metrů. Plody má červené kulovité malvice. V současné době je známo asi 200 jedinců. Druh byl zařazen mezi kriticky ohrožené druhy.

vera/čtk

Uzdravují místní krajinu. Rezervace divokých koní u Milovic je národní přírodní památkou

12.5.2021
Hejtman Petr Kulhánek uzavřel smlouvu na poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti zdravotnictví s...
10.5.2021
V centru Karlových Varů se opět otevřela většina obchodů i stánků se suvenýry. A to...
7.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
7.5.2021
Vládnoucí koalici Karlovarského kraje stačilo jen pár měsíců na to, aby porušila snad všechny zásady...
5.5.2021
Výběrová řízení bývají mnohdy terčem kritiky a spekulací ze strany opozice. Někdy bývají zrušena, jindy...
3.5.2021
„Zastupitelé děkují všem, kteří pomáhali a pomáhají bojovat proti pandemii,“ tak zní oficiální díky od...
27.4.2021
Vestavba koncertního sálu do Císařských lázní v Karlových Varech stále rozděluje krajské zastupitelstvo. Zatímco vedení...
21.4.2021
Karlovarský kraj si bez výběrového řízení najal společnost AQE, která má kraji vyjednat alokaci peněz...
16.4.2021
Už na konci května se mohou obyvatelé a návštěvníci města těšit na další ročník karlovarského...
12.4.2021
Karlovarský kraj řeší vážný problém ohledně rekonstrukce Císařských lázní. Hejtman Petr Kulhánek rozhodl o pozastavení...
8.4.2021
Hasiči v Karlovarském kraji rozvezli 105 tisíc antigenních testů určených pro školy. Distribuovat je budou...
Reklama