Krajský soud potvrdil trasu silnice 43 přes Brno na sever

28.10.2021
Jan Štoll

Krajský soud v Brně zamítl žalobu proti aktualizaci zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Trasa silnice 43 tak platí. Kraj ji vytyčil od dálnice D1 na sever, povede přes městské části Bystrc a Kníničky a rekreační oblastí přes hráz Brněnské přehrady a dále na sever jižním obchvatem Kuřimi k Černé Hoře.

Odpůrci tohoto řešení mohou ještě podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Podle jejich advokáta Pavla Černého záleží na nich, zda se k tomuto kroku odhodlají. Rozsudek je vítězstvím kraje při dlouhodobém prosazování dané varianty silnice, pokud uspěje případně i u NSS. U krajského soudu leží ještě jedna žaloba na aktualizaci krajského územního plánu, stručnější, a bude ji posuzovat jiný soudní senát. Proti vedení silnice přes Brno dlouhodobě bojují jak lidé z Bystrce a Kníniček, tak i z dalších obcí, kterých se budoucí stavba citelně dotkne. Prosazovali druhou alternativu, která by byla západním obchvatem Brna a k obcím severně od Brna by byla šetrnější. Naopak existuje i hodně podporovatelů prosazené varianty, protože současná silnice 43 je extrémně přetížená a kvůli tomu i nebezpečná. Vybraná varianta má podle krajské studie také větší potenciál rozmělnit dopravu směřující do krajského města a ulevit tak některým přetíženým komunikacím.

Trasa zvolené silnice navazuje u Černé Hory na již schválenou trasu Boskovickou brázdou, kudy má vést až k Moravské Třebové. U ní se má v budoucnu napojit na stále neexistující dálnici D35.

Soud žalobu zamítl z důvodu zdrženlivosti. Soudce David Raus zdůraznil, že kraj si musí nést důsledky zvoleného řešení, a předjímal, že cesta ke stavbě silnice bude ještě velmi dlouhá a složitá a že bude ještě řada příležitostí podávat námitky v další přípravě, kdy se bude hledat vhodné vedení silnice a její technické řešení.

Raus uvedl, že chápe důvody nesouhlas navrhovatelů, ale podle něj postup kraje obstojí jak věcně, tak procesně. „Postup nebyl nezákonný, nešlo o obcházení pravidel. Nevykazuje ani administrativní nekorektnosti či neslušnosti,“ uvedl soudce.

Krajská studie, na jejímž základě zastupitelé vybrali variantu přes Bystrc, byla podle soudu komplexní a vypovídající. Doplnil také, že v tak hustě obydleném území nelze stavět žádnou silnici republikového významu, která by nezasáhla negativně nikoho, a naopak poznamenal, že podle studie bude mít stavba nové silnice výrazně větší přínosy než negativa.

Silnici, o kterou se přou generace, projektovalo po okupaci Československa nacistické Německo a mělo jít o extrateritoriální dálnici přes území protektorátu z Vídně do Vratislavi, což byla tehda města v německé Třetí říši. Na trase už tehdy vznikla řada náspů, zářezů i mostů, které jsou v krajině dodnes viditelné. Stát v této trase již desetiletí plánoval dálnici, ale nebyl schopen ji prosadit do územně plánovacích dokumentací, což se povedlo až loni. Během doby se také z chystané dálnice stala jen čtyřpruhová silnice a aktuálně je v konceptech ŘSD dokonce přeznačená na silnici s číslem 73, aby se nepletla se současnou silnici I/43 z Brna na Svitavy.

ČTK


Témata:

Nepřehlédněte