Kralupský místostarosta Libor Lesák: Při rekonstrukci veřejných rozpočtů využívám zkušenosti z působení ve vedení středočeských lesů

17.8.2022
Redakce

Z lesníka se stal politikem. Tak vypadá profesní příběh Libora Lesáka (ODS), který je momentálně místostarostou v Kralupech nad Vltavou a zároveň zde zasedá v zastupitelstvu i radě města. Roli radního pak zastává i na Středočeském kraji. V letošních komunálních volbách by se ale ve svém městě chtěl ucházet o post starosty. Co považuje za nejpalčivější problémy komunální politiky a jakou vizi by chtěl v případě úspěchu přetavit v realitu?

Jste z Kralup nad Vltavou, kde působíte jako místostarosta. Zároveň však zasedáte i v radě kraje. Jak se tyto dvě funkce dají pracovně skloubit?

V Kralupech zastávám funkci neuvolněného místostarosty. V dnešní době se obě práce skloubit dají poměrně dobře, spoustu věcí můžete vyřídit elektronicky. Je ale samozřejmostí, že práci musím věnovat více času v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách. V Kralupech jsem pak zpravidla osobně celé pondělí a ve čtvrtek odpoledne. Ostatní dny trávím na krajském úřadě. To, že se takhle dá efektivně fungovat, je vidět i u kolegů z krajské rady. Karel Bendl, Petr Borecký, Martin Hrabánek, Milan Vácha – to všechno jsou zároveň starostové obcí.

Profesně jste se původně věnoval především zemědělství a péči o životní prostředí. Na tato témata jste se zaměřoval v osobním i politickém životě – logicky i po vstupu do krajského zastupitelstva. Nyní se ale specializujete hlavně na investice, majetek a veřejné zakázky. Co se změnilo?

Ano, to je pravda. Původně jsem se opravdu specializoval na ochranu přírody a krajiny a problematiku lesů, protože jsem vystudoval Lesnickou školu v Písku a nějakou dobu jsem i pracoval jako vedoucí polesí u Středočeských státních lesů. Po vstupu do funkce místostarosty jsem zkušenosti z vedení polesí, kde jsem se aktivně musel věnovat i ekonomice a majetkovým otázkám souvisejícím s pozemky, zúročil při rekonstrukci rozpočtu města. Péče řádného hospodáře vyžaduje řádné nakládání s majetkem, a proto jsme v Kralupech přistoupili k pasportizaci majetku spojené s online sledováním spotřeb energií na jednotlivých objektech. To vygenerovalo značné finanční úspory. O to samé se teď snažíme i ve Středočeském kraji. Vzhledem ke značnému množství budov, pozemků a ostatního majetku je to ale běh na delší trať.

V čem je práce v radě města podobná práci v radě kraje?

Práce je to podobná hlavně co do přípravy materiálů, které rada projednává a schvaluje. Pravomoci rady kraje a města jsou v podstatě srovnatelné. Při jednání s kolegy probíráme podobné problémy jako ve městě – rozpočet, rozvoj, investice, stížnosti občanů a podobně.

Ve kterých oblastech potřebuje středočeský region největší podporu?

Největší prioritou je dopravní situace. Projekty typu obchvatů měst, výstavby P+R parkovišť, propojení hlavních dopravních tahů, nutné opravy – ve všech těchto oblastech je třeba zrychlit práce a navýšit objem nejen finanční podpory. Neméně důležité jsou ale i problémy, které sužují střední školství a otázky sociální politiky. Tohle všechno se ale do jisté míry odvíjí od rozpočtového určení daní a v tomto ohledu je na tom Středočeský kraj ve srovnání s ostatními o něco hůř. Proto usilujeme o již zmíněnou pasportizaci majetku, kterou chceme parametry rozpočtu vylepšit.

Co považujete za svůj největší úspěch, co se krajské politiky týče?

Rozhodně nastavení a zahájení procesu pasportizace majetku. Těmto otázkám se doposud na krajském úřadě nikdo aktivně nevěnoval, proto se muselo začít od píky. Snažili jsme se o co největší efektivitu za současného lepšího nastavení čerpání vlastních investic. Znalost stavu budov a jejich potřeb pomáhá i v procesu plánování žádostí o dotační tituly – jak ze státních fondů, tak těch evropských.

Dokážete vytipovat některá další témata – samozřejmě mimo propojení dálnic D7 a D8, – kterým teď věnujete pozornost jak na úrovni kraje, tak města?

Můžu zmínit například převod areálu zrušeného učiliště v Lobečku pro potřeby výstavby nové základní školy v Kralupech. Dále je to poměrně pravidelná agenda plánování a realizace oprav krajských komunikací. A pak také poměrně intenzivně řešíme výstavbu nového domova pro seniory.

V letošních podzimních komunálních volbách opět kandidujete do kralupského zastupitelstva. Plánujete kandidovat i v příštích krajských volbách v roce 2024?

Pořád jsem se s konečnou platností nerozhodl. Důležité pro mě budou hlavně výsledky letošních komunálních voleb. V případě úspěchu bych chtěl dát přednost městu.

Co vám dodává energii pro další aktivní působení v politice?

Rád jezdím na naši chalupu v Lužických horách, kde je mnoho lesů a míst na krásné procházky a výlety. Máme zde skvělou partu kamarádů, se kterými se pravidelně scházíme v místní hospůdce a hrajeme na kytaru.

 Nepřehlédněte