Kvůli znečištění ovzduší předčasně umírá 4,5 milionů lidí ročně. Pomoci mohou samosprávy i běžní občané!

8.12.2018
Andrea Cerqueirová

„Lidé ve všech regionech by se o stav ovzduší měli zajímat a nenechat se ukolíbat tím, že například situace na Ostravsku se výrazně zlepšila, jelikož úroveň znečištění tam (oproti roku 1989 – pozn. red.) klesla zhruba na polovinu. Bylo to především díky aktivnímu přístupu tamního úřadu, tlaku občanských iniciativ a přísným normám EU. Situace je ale pořád alarmující,“ uvedl pro Náš REGION tiskový mluvčí Arniky Martin Holzknecht.
Mnozí si podle jeho slov říkají, že situace už není tak nebezpečná, což je ale hluboký omyl. A co může udělat každý z nás? „Jde o to, co házím jako občan do kamen, když někdo spaluje odpad na zahradě, ovzduší to rozhodně nepomůže. Existují spalovny odpadu, pro obyvatele České republiky jsou navíc dostupné příručky odborníka na tuto problematiku Milana Havla, jak s odpady nakládat. Několikrát do roka ji vydáváme,“ dodal.

V Praze nejvíce znečišťuje ovzduší silniční doprava, nejhorší jsou stará auta bez filtru

Automobily, lokální topeniště, průmysl

Podle vedoucího programu „Arnika – Toxické látky a odpady“ Jindřicha Petrlíka na většině území České republiky platí, že největším zdrojem znečištění ovzduší je buď automobilová doprava nebo lokální topeniště tam, kde ještě nenahradili uhlí méně problematickým vytápěním. „Jednou z výjimek je Ostravsko, kde zůstávají podstatným zdrojem znečištění průmyslové provozy,“ řekl v rámci konference. Ostravsko, navzdory zlepšení, které sloužilo na konferenci jako inspirace pro zahraničí, patří k nejznečištěnějším regionům Evropské unie.

Ačkoli lidé na Ostravsku nejsou hlavním znečišťovatelem, je podle Holzknechta důležité, aby netopili vším možným. „Problém je ale tamní socioekonomická situace, proto je důležité, aby město nebo kraj dotovaly plynová vytápění domácností,“ řekl. Problém je i to, když se topí jen hnědým uhlím. „Kvůli socioekonomické situaci ale nelze jít polskou cestu, kdy v Krakowské oblasti přijali legislativní vyhlášku zakazující topení hnědým uhlím,“ dodal. Na kraji se snaží. „Investice do ekologických technologií v průmyslu a zdejší nápad – kotlíková dotace – znamenaly, že za posledních 15 let došlo k poklesu emisí tuhých znečišťujících látek cca o polovinu,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, která nad mezinárodní konferencí převzala záštitu.

FOTO: Arnika – znečištění ovzduší

Arnika – znečištění ovzduší - z konference – foto Majda Slámová – ArnikaArnika – znečištění ovzduší - Majda Slámová – ArnikaArnika – znečištění ovzduší - Oleg Dulgaryan – foto Majda Slámová – ArnikaArnika – znečištění ovzduší - z konference 2 – foto Majda Slámová – Arnika

Radnice mohou tlačit vyhláškami

„Pokračujeme však dál, chceme vyměnit veškeré nevyhovující kotle v domácnostech, podporovat ekologizaci průmyslu a dopravy. Bojujeme se špatnými zvyky, předsudky a leností, nepřeje nám morfologie našeho kraje a špatné rozptylové podmínky. Jsem však přesvědčena, že vynaložené úsilí a naše odhodlanost bude pro Moravskoslezský kraj znamenat skutečnou změnu,“ dodala. Záštitu převzala také náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová. Akce se konala ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a za podpory Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničí ČR, Global Greengrants Fund, Moravskoslezského kraje a města Ostravy.

Na konferenci podle slov Holzknechta zaznělo, že nejhorší situace zůstává v ostravských městských obvodech Radvanice a Bártovice, které leží vedle areálu hutního podniku ArcelorMittal. Na ten je nutné tlačit. „Na místní znečišťovale mohou tlačit samosprávy po celé České republice, jejich seznam je buď na stránkách Arniky nebo na znecistovatele.cz,“ řekl. Radnice mají možnosti k nápravě – třeba vydávat vyhlášky, aby znečišťovatelé přijali technologické inovace.

V rámci konference bylo upozorněno na to, že znečištění ovzduší dnes patří k nejvážnějším ekologickým problémům – ročně kvůli němu předčasně zemře čtyři a půl milionu lidí. Podle mezinárodní studie ekologických organizací, jejíž českou verzi nedávno novinářům představili zástupci organizace Greenpeace, jsou dva z pěti největších znečišťovatelů ovzduší nad Evropou čeští – neblahé druhé místo patří Energetickému průmyslovému holdingu Daniela Křetínského a čtvrté polostátnímu ČEZu. Vyhráno tedy rozhodně není!

Vánoční trhy jako v Popelce. Které dámě padne zlatý střevíček?Nepřehlédněte