Lekníny se budou stěhovat. Revitalizace zarostlé nádržky na Lipeneckém potoce

26.10.2020
Fefík

V rámci projektu Obnova a revitalizace nádrží připravil magistrát ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy celkovou rekonstrukci této nádrže.

Nádržka se vypustí, leknín bude převezen do nově vyčištěného statkového rybníčku a bude provedeno odstranění všech nánosů bahna.

Původní přehrážka se zbourá a postaví se nová železobetonová s kamenným obkladem.

Opravený rybník Ohrada v Kunraticích už zase zadržuje vodu

Nově bude do hrázky zabudováno vypouštěcí zařízení, aby se nádržka dala kdykoli vypustit.

Pravý břeh se zpozvolní a vznikne zde nové kamenné schodiště pro přístup k vodě. Celý břeh se opevní kamennou dlažbou.

Po rekonstrukci, která potrvá do konce tohoto roku, se část leknínů zase do nádržky vrátí.

FOTO: Nádržka v Lipencích

Nádržka v Lipencích - 1 liiNádržka v Lipencích - 5 liiiNádržka v Lipencích - 6 maNádržka v Lipencích - 7 enviconsNádržka v Lipencích - 0 li pp


Nepřehlédněte