• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Loni pražští archeologové odkryli gotickou Horskou bránu a okolní opevnění. Byli jsme se podívat

  5.10.2022
  Fefík
  Další fotky

  Minulý týden skončila příležitost hlasovat pro nominované příkladné podniky památkových obnov, restaurování, záchran a objevů v soutěži o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro – „Památky děkují“.

  Minulý týden skončila příležitost hlasovat pro nominované příkladné podniky památkových obnov, restaurování, záchran a objevů v soutěži o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro – „Památky děkují“.

  Je tedy prostor – aniž by nás někdo podezříval z nestrannosti – představit si projekt, který za Prahu nominovalo zdejší územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu. Na cenu NPÚ v kategorii Objev, nález roku jsou nominovány Archaia Praha, zastoupená archeology Vojtou Kašparem a Martinem Vyšohlídem, a Penta Real Estate a jejich archeologický odkryv gotické Horské brány a opevnění v Praze. Už jenom proto že jsme naleziště počátkem června 2021 krátce navštívili s fotoaparátem.

  V areálu Masarykova nádraží při Hybernské ulici byly odkryty a zdokumentovány součásti novoměstského gotického opevnění Prahy a základy Horské brány. Akce proběhla v rámci přípravy developerského projektu s plánem plochu zastavět. Památku se podařilo nejen identifikovat a zdokumentovat, ale také zakonzervovat pro budoucnost.

  Oblast Masarykova nádraží v posledních letech prochází rozsáhlou proměnou. Archaia Praha zde situaci dlouhodobě sleduje a v roce 2018 provedli její pracovníci zjišťovací sondáž, jejímž cílem bylo ověřit přítomnost a stav dochování předpokládaných základových zdiv novoměstského opevnění. Odhaleno bylo zdivo jižní věže gotické brány a část bastionu barokního opevnění. V roce 2021 pak proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, který částečně odkryl základy gotické Horské brány a mnoho dalších objektů a situací, včetně reliktů barokního bastionu č. XXIII sv. Mikuláše.

  Praha jako válečný cíl. O nové výstavě na Kulaťáku

   

  Středověké novoměstské opevnění bylo vybudováno v letech 1348 – 1350 Karlem IV. Základ opevnění tvořila masivní zeď z lomového kamene o síle 180–240 cm, bez parkánové zdi. Dosahovala průměrné výšky 10 metrů a z vnitřní strany byla zpevněna systémem dovnitř otevřených hranolových věží, které stály v nepravidelných rozestupech od sebe.

  Jednou ze čtyř bran v systému opevnění byla Horská brána, jejíž základy byly v roce 2021 částečně odkryty a zdokumentovány. Tvořily ji dvě hranolové věže obdélného půdorysu a mezilehlý průjezd. Severní věž však neměla přísně pravoúhlý půdorys, ale spíše lichoběžníkový, se západním a východním obvodovým zdivem ukloněným k severovýchodu. Tím se poloha severní věže nejspíše přizpůsobovala dalšímu průběhu hradby. V nároží severní věže zůstal dochován jediný pískovcový kvádr – nejnižší nadzemní článek vnějšího ostění brány se stopami obrusu od kol projíždějících vozů. Od brány vedla ven z města kvalitně dlážděná silnice. Překvapujícím zjištěním byla absence hradebního příkopu v prostoru před vlastní bránou. Horská brána byla z větší části zničena v závěru třicetileté války (1648).

  Vinařův domek v Tiché Šárce tiše odchází ze světa

   

  Na základě učiněných nálezů došlo za úzké spolupráce společnosti Archaia Praha, investora, NPÚ – ÚOP v Praze a pražského magistrátu k úpravě chystaného developerského projektu, aby míra nevratných zásahů do dochovaných základových zdiv byla co nejmenší. V průběhu výzkumu částečně odkrytá a zdokumentovaná zdiva tak byla posléze překryta ochrannou vrstvou a opět zahrnuta zeminou. Nadále tak zůstanou zachována pod základovou deskou novostavby a pod vozovkou přilehlé komunikace.

  Ochrana dochovaných základů gotické Horské brány a v neposlední řadě i obezdění barokního bastionu sv. Mikuláše je příkladem dobré praxe archeologické památkové péče. Velmi úzká koordinace postupu s orgány památkové péče zde vyústila v zachování nálezů a v kompromisní řešení, které minimalizovalo zásahy do nejcennějších částí odkrytých pozůstatků novoměstských hradeb.

  Vedle odkryvu Horské brány nominovalo NPÚ – ÚOP v Praze na ceny Patrimonium pro futuro celkovou obnovu zahradního schodiště zámku Troja a televizní magazín Z metropole za jeho osvětový význam.

  FOTO: Odkryv Horské brány a okolního opevnění

  Odkryv Horské brány a okolního opevnění - 0 DSC03670Odkryv Horské brány a okolního opevnění - 1a detail Sadelerova prospektu Prahy 1606 zmOdkryv Horské brány a okolního opevnění - 1b Zobrazeni Horske brany a provizorniho zemniho opevneni pred ni na podzim roku 1648 -Karel Skreta_Oblehani Prahy_vydano 1663-_Odkryv Horské brány a okolního opevnění - DCIM100MEDIADJI_0809.JPGOdkryv Horské brány a okolního opevnění - 3 Horska brana_03_jizni vez -foto Archaia- zm
  Další fotky
  Odkryv Horské brány a okolního opevnění - 4 Horska brana_postup praci -foto NPU- zm (2)Odkryv Horské brány a okolního opevnění - 5 archa Nejstarsi uprava povrchu stredoveke cesty vedouci z mestaOdkryv Horské brány a okolního opevnění - 7 1 DSC03675Odkryv Horské brány a okolního opevnění - 8 DSC03691Odkryv Horské brány a okolního opevnění - 9 DSC03692Odkryv Horské brány a okolního opevnění - 99 DSC03657

  Zdroj: Národní památkový ústav – ÚOP v Praze


  Témata:

  Nepřehlédněte