Míšeňský rejs a nejdražší jeleni na světě. Husité za hranice nejezdili na dovolenou

Další fotky

Válkami vyčerpané české země už nebyly schopny husitským vojskům poskytnout dostatek obživy. Řešením byly tzv. spanilé jízdy, loupeživé výpady do okolních zemí. Tu největší nazvanou Míšeňský rejs podnikli tzv. sirotci roku 1429 k „sousedům“ do Saska a Durynska.

Již na podzim předchozího roku se mezi husity hovořilo o nutnosti uskutečnit další „zásobovací“ výjezd. Pražské obce spolu s ostatními obcemi vypsaly na úhradu válečných výdajů s ním spojených zvláštní daň a začátkem prosince se konala v Praze porada velitelského štábu husitských svazů a zástupců spojenců z Čech a Moravy.

Zanedlouho, 20. a 21. prosince spojená česká vojska pod velením Prokopa Holého překročila Nakléřovským průsmykem Krušné Hory. I když v Sasku o tom, že se takový vpád chystá, dávno věděli, zřejmě nepočítali s tím, že se uskuteční už v zimě. Husité při svém postupu nenaráželi na větší odpor a bez problémů se vydali k Lipsku, kde se soustřeďovalo vojsko kurfiřta Bedřicha II. Dobromyslného. Cestou vylupovali vesnice a malá, špatně opevněná města.

Nahota jako prostředek ke spáse. Adamité, fanatici víry a nahoty

Ke klíčové bitvě došlo u města Grimma. Husitská vojska tam musela překročit řeku Mulde, ale zvýšená hladina vody znemožňovala obvykle používaný postup ve třech pochodových proudech vedle sebe. V době příprav na přechod se objevilo 800 nepřátelských jezdců, kterým velel dolnolužický fojt Hanuš z Polenska, ale jízdní oddíl hejtmana Jana Zmrzlíka ze Svojšína tento útok úspěšně odvrátil. Husité prý tehdy pobili na 400 nepřátel a 150 jich vzali do zajetí. Jakmile se Sasové o tomto vítězství husitů dozvěděli, projevila se v jejich vojsku nejistota a dalo se na ústup. Husité překonali řeku a tím se jim otevřela volná cesta k Lipsku. Husitská spojenecká vojska se poté rozdělila do pěti proudů. Každý proud operoval samostatně, ale pohyboval se v dohledové vzdálenosti od ostatních. V případě napadení se proudy mohly operativně kdykoliv a kdekoliv spojit.

10 omylů o mistru Janu Husovi. Nezemřel pro pravdu a nemusel zemřít vůbec!

Míšeňský rejs (čili cesta, výprava) úspěšně pokračovala. Bojovníci se znakem kalicha vzbuzovali strach již předem, obyvatelstvo utíkalo z měst a zanechávalo tam všechen majetek volnému pobrání. Pouze v Plavně došlo k tomu, že v něm při vyjednávání byli zavražděni někteří husitští předáci, a to údajně na pokyn pána města Jindřicha z Plavna a mnichů. Město pak bylo nemilosrdně dobyto a došlo přitom k velkému krveprolití. Jindřich z Plavna se stal později jedním z nejhorlivějších nepřátel husitské revoluce.

Znáte nejlepší vojsko středověku? Jeho jádrem byli Češi a dokázali pravé divy

Dál vedl Míšeňský rejs do Bamberku, odkud biskup Fridrich z Aufsessu spolu s početným duchovenstvem utekli a celé město nechali bez dalšího odporu husitům. Zástupci města jednali o možnosti vykoupit se složením určité peněžní sumy a husité stanovili výkupné na 50 000 zlatých. Mohlo být však prominuto, pokud se město přidá k husitům. Jednání probíhala na hradě Zvernici, kde kurfiřt Fridrich vyjednal s husity příměří a značně nižší výkupné – 12 000 zlatých.

O několik dní později došlo k jednání v Beheimsteinu, kterého se také zúčastnil braniborský a saský kurfiřt, a s husity byla uzavřena mírová smlouva, což pro husity znamenalo uspokojivé zakončení celého tažení. Bylo uzavřeno příměří, které mělo trvat do 25. června, husité dostali značné výkupné a sami se zavázali vrátit do Čech, kam se vydali přes Weiden a Arzberg. Největší spanilá jízda husitů byla zakončena slavnostním uvítáním v Praze 21. února roku 1430.

Pejskaři nechávají své mazlíčky zabíjet srnky! Myslivec může v takovém případě psa zastřelit

A jak se do toho připletli ti jeleni? Ve „Starých letopisech českých“ se dočteme o jelenech chovaných na území vsi Ovence (dnešní Stromovka) a o tom, že byli příčinou krutých válek. Když totiž v roce 1401 obléhal míšeňský markrabí Prahu, pobil ovenecké jeleny, což se v roce 1429 husitským Čechům, kromě jiného, stalo vítanou záminkou k válečné výpravě do Míšně a „(po)mstít jelenů, které za krále Václava Míšňané zbili v oboře u Prahy“ a Prokop Holý se tedy se svými vojsky vypravil do Míšně „k pomstě té hanby, která se stala Čechům ještě za krále Václava, syna císaře Karla“, kdy míšeňský markrabí „zbil jeleny v ohradě pražské“.

FOTO: Míšeňský rejs

Míšeňský rejs - Husité – Pravý prostor – kopieMíšeňský rejs - Prokop Holý . wikipedieMíšeňský rejs - Pohled na město Grimma přes řeku Mulde – wikipediaMíšeňský rejs - Znak Plavenských z Plavna – wikipedoeMíšeňský rejs - Město Grimma – flashlight-media
Další fotky
Míšeňský rejs - Nakléřovský průsmyk -WikipedieMíšeňský rejs - Spanilé jízdy – Čechové u moře Baltského – wikipediaMíšeňský rejs - Spanilé jizdy – Husité před Naumburgem v roce 1430 – wikipediaMíšeňský rejs - Žižka a Prokop Holý – Tiskárna HerbiaMíšeňský rejs - Spanilé jízdy – Sirotci u Baltského moře v létě roku 1433 – wikipedia

A pomstil je tentokrát skutečně dokonale. Vzhledem k způsobeným škodám, naloupené kořisti a zaplacenému výkupnému se zřejmě jedná o nejdražší jeleny v historii vůbec.

Dnes, 08:18
Server blesk.cz nachytal ministra zdravotnictví Romana Prymulu na švestkách. Fotografie, které přinesl, zachytily Prymulu a...
Dnes, 08:11
Manželka příslušníka SNB Honzy Zemana, Lída Zemanová byla jednou ze dvou jeho seriálových partnerek. Herečka...
Včera, 15:40
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
Včera, 15:40
Objevit lenochoda v korunách stromů pralesa je téměř nemožné, neboť se prakticky nepohybuje a navíc...
Včera, 13:40
A přináší nám je ve své nové knize „Štěchovický poklad – konec legend“, český reportér,...
Včera, 11:40
Napadlo vás někdy, jak vznikl (ne)český pozdrav „čau“? Stačí zabrousit do 50. let minulého století...
Včera, 10:20
Banány patří k nejoblíbenějšímu ovoci, a co teprve, když jsou v obchodě v akci! Snadno...
Včera, 08:11
Málokterý film se může „pochlubit“ tolika zajímavými i smutnými okolnostmi natáčení jako ten o dvou...
21.10.2020
Ošetřovné bude stát vyplácet zřejmě po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii nového koronaviru nebo...
21.10.2020
Vyjma Juditina mostu, který tu před ním stál a který se nedochoval (až na jeden...
21.10.2020
Když v obci Ústí nedaleko Vsetína odbočíte do údolí Vsetínské Bečvy, po pár stovkách metrů...
Reklama