29.8.2020
Zajímavosti

Švihov není jenom hrad. Je to know-how české gotiky

Hrad Švihov je dnes ukázkovým příkladem – vzorem, jak se v Čechách stavěl dokonalý pevnostní systém na obranu starých středověkých hradů. A to i přesto, že jej bouřlivá válčení a majetkoprávní spory značně zpustošily. Dnes je programově obnovován.

10.8.2020
Zajímavosti

Pitka s mrtvolou aneb jak husité „uctili“ českého krále Václava IV.

Nešťastný osud člověka a místa se někdy sejdou, jako by si byli dávno navzájem předurčeni, jako se to stalo v případě Václava IV. a zbraslavského kláštera. Panovník, jehož vláda nebyla právě zdařilá, měl po smrti spočinout na místě, které svůj účel nakonec také nesplnilo.

1.2.2020
Zajímavosti

Kartuziány do Čech přivedl Jan Lucemburský, husité je zas vyhnali

Což je samozřejmě škoda už vzhledem k tomu, že právě kartuziáni vyrábějí svůj vlastní vynikající likér známý jako chartreuska. Jan Lucemburský si ale založením jejich kláštera v Praze chtěl hlavně zajistit sloužení mší za sebe a za členy své rodiny, především zřejmě za svou předčasně zesnulou dceru Markétu.

12.10.2019
Zajímavosti

Bitva u Horažďovic dopadla nerozhodně, více z ní ale získal Žižka

Po ukončení první křížové výpravy 30. června 1420 se většina husitských vojsk z Prahy vrátila na Hradiště a menší část, pod Žižkovým velením zamířila do Písku. Jednooký hejtman začal shromažďovat vojsko, se kterým chtěl ještě na podzim udeřit proti svým nepřátelům na území jižních a západních Čech.