6℃
Dnes je 12. listopad , svátek má Benedikt

Svatý voják Jan Kapistrán oddálil vpád Turků do Uher o 70 let. Kázal však také proti husitům

Další fotky

Italský mnich a generální vikář řádu sv. Františka svatý Jan Kapistrán (též Kapistránský, 24. června 1386  – 23. října 1456) proti kacířům a nevěřícím bojoval nejen obrazně ve svých kázáních, ale dokonce proti nim táhl i do skutečné bitvy.

Pocházel ze šlechtické rodiny, jeho otec však byl zavražděn, když bylo Janovi pět let. Nadaný chlapec vystudoval práva na univerzitě v Perugii, poté působil v Neapoli jako jeden ze soudců královského soudního dvora. Zde se stal oblíbencem ctižádostivého a zároveň krutého krále Ladislava I. Neapolského, který Jana roku 1412 jmenoval podestou, tj. městským správním a soudním úředníkem města Perugie. Roku 1414 král Ladislav zemřel a Perugia byla napadena vojsky Carla Malatesty, vládce nedalekých měst Rimini, Cesena a Pesaro. Roku 1415 se Jan oženil, několik dní po svatbě však byl zajat Malatestovými vojáky a uvězněn v Rimini. Ve vězení měl vidění sv. Františka z Assisi. Roku 1416 byl Malatesta poražen a Jan se dostal na svobodu. Po propuštění opustil svou mladou manželku, přičemž manželství s ní zřejmě kvůli zajetí ani nekonzumoval, a začal studovat u Bernardina Sienského. Ještě téhož roku také vstoupil do řádu minoritů.

Anglický sv. Eduard měl podobný osud jako náš sv. Václav. A přináší nevlídné počasí

Kapistrán kladl velký důraz na požadavky chudoby a askeze, brzy vynikl také jako řečník a kazatel. Když byl jeho učitel obviněn z kacířství, obhajoval ho brilantní řečí a před soudem dokázal jeho nevinu. Inkvizitor musel pak svoje obvinění stáhnout. Od roku 1420 Kapistrán putoval třicet let po Itálii a snažil se věřící přivést na správnou cestu prostřednictvím pokání, střídmostí a zavržením světských radovánek. Rovněž odsuzoval lichvu a nesmlouvavě vystupoval proti kacířům a také proti husitům.

Kázal latinsky dvakrát i třikrát denně a jedno kázání trvalo déle než dvě hodiny. Kromě toho Jan psal listy a traktáty, opět v duchu svých názorů. Pak se vypravil na cesty, do Polska, Uher a do Českých zemí, doprovázen dvanácti mnichy, kteří tlumočili jeho kázání do němčiny a maďarštiny. Zaměřil se především na husity z Čech, Německa a Maďarska, a dokonce znemožnil jednání mezi představiteli Říma a Čechů, protože podle něj je kacířstvím už jen samotný pokus o smíření.

Na sv. Telesfora se chodilo s klibnou a kozlíky. Na čí počest? A jak vlastně vypadala?

V létě roku 1451 Jan se svým kázáním doputoval na Moravu. Ve Znojmě se údajně po jeho kázání vrátilo do lůna katolické církve několik tisíc moravských husitů a podobný úspěch slavil i v Brně. Jeho jméno tam je dokonce na kamenné kazatelně na severní straně katedrály svatého Petra a Pavla, i když z ní nikdy nekázal.

Po pádu Konstantinopole (1453) začal sultán Mehmed II. ohrožovat křesťanskou Evropu. Téhož roku poslal papež Jana, kterému bylo již sedmdesát let, podpořit svou přítomností a kázáním křížovou výpravu. V Bavorsku a Rakousku se k této výpravě tamní křesťané stavěli vcelku bez zájmu, a tak se Kapistrán soustředil na Uhry. Tam se mu pro tuto svatou výpravu podařilo v létě roku 1456 získat dost účastníků a vypravit se na cestu k Bělehradu, který byl v té době obléhán tureckým vojskem.

Sv. Alexandr Něvský porazil slabé Němce, silným Tatarům se ale chytře podvolil

Tam Kapistrán už jako starý, tělesně slabý mnich skutečně vedl svůj kontingent do bitvy spolu s Janosem Hunyadim. 22. července se podařil Hunyadimu za Janova náboženského povzbuzování protiútokem zahnat útočící Turky a dobýt jejich tábor. Připomínkou vítězné bitvy, která oddálila dobytí Uher Turky o 70 let, je dodnes polední zvonění katolických kostelů na celém světě. Tento zvyk totiž zavedl papež Kalixt III. právě na připomínku osvobození Bělehradu.

Ačkoli Jan vlastní bitvu přežil, po ní se stal, stejně jako Hunyadi, obětí moru. Zemřel 23. října 1456 v nedalekém městě Ilok, dnes chorvatském pohraničním městě na Dunaji. Místo jeho posledního odpočinku není známo, zřejmě skončil v hromadném hrobě, jak to tehdy bylo při epidemiích běžné.

FOTO: Jan Kapistrán

Jan Kapistrán - Sv. Jan Kapistrán (1386 – 1456) – wikipedieJan Kapistrán - Vítězství křesťanů u Bělehradu roku 1456 -common.wikimediaJan Kapistrán - Iluminace sv. Jana Kapistrána, vzniklá kolem roku 1470 – wikipedieJan Kapistrán - Johann Gottlieb Boettger (1763-1825 – Jan Kapistrán ve Vratislavi -common.wikimediaJan Kapistrán - Kázání Jan Kapistrána -common.wikimedia
Další fotky
Jan Kapistrán - Sv. Jan Kapistrán – chráněná památka v Rakousku -common.wikimediaJan Kapistrán - Sv. Jan Kapistrán – s křížem na prsou a ukazuje na krucifix (chybí na soše) -common.wikimediaJan Kapistrán - Vítězství křesťanů u Bělehradu common.wikimediaJan Kapistrán - Kapistránova kazatelna na brněnské katedrále – wikipedie

Za svůj dlouhý život vykonal mnoho zázraků a s jeho jménem je spojováno na 2000 uzdravení hluchých, němých, chromých a slepých. Do církevního kalendáře byl jeho svátek poprvé zařazen roku 1890, a to na 28. března. V roce 1969 tento svátek přesunul papež Pavel VI. na 23. října, den světcovy smrti, čili jeho narozenin pro věčnost. Po své kanonizaci se stal patronem právníků, vojenských kaplanů a sjednocené Evropy.

Pranostika na tento den nás upozorňuje, že sezóna prací na polích končí – Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána.

Před 1 hodinou
Mrtvý světec dal jasně najevo, že i po smrti stojí na straně papeže. Kdo ale...
Před 3 hodinami
Evropa je skutečně malý dvorek, v porovnání se světem. Propojená vzájemnými vztahy, tradicemi, pověstmi takovým...
Dnes, 14:40
Komerční článek
Při přechodu na DVB-T2 je vhodné zohlednit několik kritérií, která mají pro každého jinou prioritu....
Dnes, 14:40
Názvem Generace 1909 se označuje skupina vynikajících slovenských malířů, studujících a působících v Praze. Cyprián...
Dnes, 14:00
Americká a velmi slavná herečka Grace Kelly se nechala oslnit knížecím titulem svého nápadníka. Potom...
Dnes, 13:33
Poslanecký návrh zákona na odškodnění protiprávně sterilizovaných žen dostal od vlády 30. října neutrální stanovisko....
Dnes, 12:11
Radnice Prahy 2 minulý týden otevřela nové multifunkční hřiště u základní školy Na Smetance. Náklady...
Dnes, 11:40
Přestože ekonomika roste, na nejpotřebnější a nejkřehčí se nedostává. Pro Náš REGION to uvedl předseda...
Dnes, 11:30
Rady, tipy a vychytávky z minulého století neztrácí lesk ani dnes. Malý domácí lexikon z roku 1980...
Dnes, 10:00
Středověcí Mongolové se živili především jako pastevci, kteří museli často kočovat. Spíše než pospolitým národem...
Dnes, 08:00
Prehistorická dieta, která zaručeně funguje, to je dělená strava. Mnoho lidí si z ní udělalo doslova...
Reklama