Pitka s mrtvolou aneb jak husité „uctili“ českého krále Václava IV.

Další fotky

Nešťastný osud člověka a místa se někdy sejdou, jako by si byli dávno navzájem předurčeni, jako se to stalo v případě Václava IV. a zbraslavského kláštera. Panovník, jehož vláda nebyla právě zdařilá, měl po smrti spočinout na místě, které svůj účel nakonec také nesplnilo.

Na soutoku Vltavy a Berounky kdysi stával knížecí dvorec, na jehož místě Václav II., syn Přemysla Otakara II., jako nadšený příznivec cisterciáckého řádu založil zakládací listinou ze dne 10. 8. 1292 pro tuto řeholi klášter. Králův podíl na založení kláštera měl připomínat jeho název – Aula Regia čili Královská síň. Nový klášterní kostel sv. Jakuba měl kromě jiného sloužit také jako místo posledního odpočinku českých králů a jejich rodin.

Své místo posledního odpočinku zde dočasně nalezl i král Václav IV. (26. 2. 1361 – 16. 8. 1419), který prožil bouřlivý život plný protivenství a ani po své smrti nenalezl klidu. On sám chtěl být pohřben na Zbraslavi, ale tradicí bylo ukládat ostatky králů v chrámu sv. Víta. To si ale nepřála vdova, královna Žofie. Podle ní mělo být po nabalzamování tělo jejího chotě vystaveno v chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mezitím však v Praze propukly nepokoje a královy tělesné ostatky byly proto po strastiplné tajné cestě přes chrám sv. Víta v noci 20. srpna 1419 tajně převezeny na Zbraslav. Tak se královo přání nakonec přece jen splnilo.

Na příkaz krále ho utopte jako psa! Rozzuřený Václav IV. netušil, co způsobí smrt pražského kněze

Ani tím však strastiplná posmrtná králova cesta neskončila. Ve čtvrtek 10. srpna 1420, necelý rok po jeho smrti, se táborští a pražští ozbrojenci vydali na cestu ke Zbraslavi, aby ji vydrancovali. Vedli je radikální táborští kněží, v jejichž čele stál duchovní i politický vůdce táboritů, Václav Koranda, kterého pozdější papež Pius II. (Piccolomini) nazval „starým služebníkem ďábla“.

Zbraslavský klášter nikdo nebránil a tak husitské hordy snadno vnikly dovnitř. V první řadě je zajímal obsah klášterních sklepů, kde bylo v sudech skladováno pivo, víno, potraviny a obilí. S nadšením a s vidinou bohaté hostiny husité vyvalili sudy s lahodným mokem a pustili se do hodování. Když jim alkohol stoupl do hlavy, už jim na tomto posvátném místě nebylo svaté vůbec nic. Z rakve vytáhli mrtvolu krále Václava IV., položili ho v kostele na oltář a ověnčili senem. Poté s halasem lili do nebožtíkových úst pivo se slovy: „Však když jsi živ byl, rád jsi s námi píjel“.

Stal se králem v dětském věku a jako dítě vládl i v dospělosti. Václav IV. bezradný král na českém trůnu

Což byla samozřejmě pravda. Král se během svého života stal obětí dvou pokusů o otravu a i když je přežil, zůstaly mu následky, kromě jiného ho sužovala palčivá žízeň. A aby se člověk v tehdejších hygienických podmínkách vyvaroval nějaké nákazy z vody, např. cholery, nezbývalo mu nic jiného, než pít pivo a víno, pokud na ně tedy měl.

Po pitce s mrtvolou potom husité klášter vydrancovali a zapálili. Co mohli odnést, pobrali s sebou, hlavně obilí. Do Prahy se vrátili zvesela, kněží, jejich zbrojnoši a někteří příslušníci lůzy, která se k jejich rabování připojila, si nesli v kápích kusy rozbitých obrazů a oltářních tabulí. Obrazoborectví (ikonoklasmus) byl součástí husitského učení a projevem jejich návratu k prosté (a chudé) církvi prvních křesťanů.

Václav IV. Ne bůh se zlatou korunou, ale v podstatě bezradný panovník, kterého dějiny semlely v pravém smyslu toho slova

Když husité ze Zbraslavi odtáhli, místní rybář Moucha královu zneuctěnou mrtvolu tajně pohřbil. O tři roky později si čeští páni vzpomněli na svého zesnulého krále a vypsali odměnu na nalezení jeho místa posledního odpočinku. Rybář jim potom ukázal místo, kde krále pohřbil. Tělo Václava IV. bylo vyzvednuto, odvezeno na Vyšehrad a po slavnostním pohřebním průvodu 25. 7. 1424 uloženo k trvalému odpočinku v hrobce českých králů pod chrámem sv. Víta po boku svého otce, Karla IV. Dědicem rodu se potom stal jediný zbývající člen rodu Zikmund, s nímž Václav IV. roku 1396 uzavřel dědičnou smlouvu.Osud nakonec dostihl i hlavního organizátora vyplenění Zbraslavi a svatokrádežného zacházení s královými ostatky. Koranda se jako radikální husita odmítl později podrobit zemskému správci, Jiřímu z Poděbrad, a ten ho nechal uvěznit na hradě Litice, kde neústupný kazatel roku 1453 zemřel.

FOTO: Václav IV. a Zbraslavský klášter

Václav IV. a Zbraslavský klášter - Václav IV.  (z bible Václava IV.)Václav IV. a Zbraslavský klášter - Václav IV. a ŽofieVáclav IV. a Zbraslavský klášter - Jindřich MatiegkaVáclav IV. a Zbraslavský klášter - Lebka knížete VáclavaVáclav IV. a Zbraslavský klášter - Václava IV
Další fotky
Václav IV. a Zbraslavský klášter - Zbraslavský klášter-zámekVáclav IV. a Zbraslavský klášter - pohar cise

Zbraslavský klášter stihl méně šťastný osud. Znovu rozvíjet se začal až po Bílé Hoře, kdy získal nový majetek, jak z restitucí, tak z darů. Došlo k opravě kostela sv. Jakuba a začátkem 18. století byla zahájená velkorysá přestavba konventu. Jejím účelem bylo získat především nové prostory pro stále se zvyšující počet nových řeholníků. Tento slibný rozvoj přerušily josefínské reformy, kdy byl 2. 12. 1785 zrušen i zbraslavský klášter, a valonský šlechtic Joseph de Souvaige z něj bez jakýchkoliv skrupulí udělal cukrovar…

Dnes, 13:40
Dobrodružný příběh, neuvěřitelný tak, že by se ho zdráhal zfilmovat každý jen trochu soudný filmový...
Dnes, 11:40
Nyní, tedy v době, kdy republiku i celý svět ovládá strach z neznámého onemocnění –...
Dnes, 10:20
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Dnes, 10:20
Řekové si rádi užívají života a jídlo je jedním z projevů tohoto užívání. Místní lidé...
Dnes, 09:05
V pátek 25. září uplyne 50 let od úmrtí jednho z nejčtenějších spisovatelů všech dob...
Dnes, 08:59
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a profesorka Věra Adámková (oba Hnutí ANO) začátkem května slavnostně oznámili,...
Dnes, 08:10
Film Atentát režiséra Jiřího Sequense z roku 1964 je skutečným klenotem české kinematografie. I po...
Včera, 17:45
Diamantů jako vzácných kamenů si již od starověku vážili vládcové mnoha zemí. Až do 15....
Včera, 15:35
Když bratři Čapkové vymyslili slovo „robot“, netušili, že jejich sci-fi myšlenky se stanou reálnou vizí....
Včera, 13:25
Tisícina miligramu. Mohl bych sice napsat jeden mikrogram, ale to by nebylo tak efektní. Tečka...
Včera, 11:15
Herce Ladislava Hemmera si můžeme patrně nejvíce pamatovat z komedie Ducháček to zařídí, kde ztvárnil...
Reklama