• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Motýlí dálnice lákají vzácné druhy

  21.9.2023
  Doris Drienová

  Průseky elektrického vedení jsou vnímány jako nutné zlo. Stromy a keře, které zde rostou přirozeně, jsou zdrojem problémů pro provozovatele přenosové sítě, protože jejich růstem vzniká vysoké riziko požáru či dokonce poranění.

  Je tedy nutné tyto prosty pravidelně prosekávat, aby nezasahovaly do vedení. Z tohoto důvodu provozovatelé distribučních a přenosových soustav provádí průseky v ochranných pásmech vedení, kdy se dřevní hmota buďto štěpkuje, anebo se nechává ležet. Existuje ještě jeden způsob, kdy se dřevní hmota vyfrézuje v celém průseku, včetně povrchu půdy.

  Teplárna Kladno skupiny 7 se snaží ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a odborem životního prostředí Magistrátu města Kladna vytvořit vhodný biotop pro ohrožené druhy rostlin, zvířat a hmyzu. V koridorech vysekaných tradičním způsobem se daří agresivním a nepůvodním druhům a vytvářejí se tak monokulturní husté porosty náletů s minimální biodiverzitou. Proto také vznikla iniciativa motýlých dálnic, původně určená pro koridory podél dálniční sítě, ale tyto principy lze aplikovat i pro průseky v ochraném pásmu vedení.

  Je tedy potřeba nejenom sekat, jak byl původní záměr, ale také dosít nové druhy bylin. Jde o druhy původní, které postupně vytlačují invazivní byliny, jež sem byly před desítkami let uměle zanesené jako okrasa na zahrádku.

  Nízký nezapojený trávník s osluněnými keři a dostatek nektaronosných rostlin díky zemědělské a průmyslové výrobě z volné přírody mizí. A péče věnovaná motýlím dálnicím vypadá zpočátku náročnější, ale s postupem let se výrazně zjednodušuje.

  Konečná menší náročnost udržby průseků, zachování vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů nejsou jediné benefity chytrého sečení. Oku lahodící pohled na krásně rozkvetlou, barevnou a voňavou louku je doslova k nezaplacení.

  Zdroj: A 11 TV

  Nepřehlédněte