• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Na kosteleckém nádraží bylo před sto lety živo

  8.8.2020
  Jaroslav Svoboda

  Se stavbou trati z Neratovic do Brandýsa nad Labem souvisely i stavby nádražních budov. Kostelecké nádraží bylo otevřeno spolu s tratí 15. července 1899. Typické nádraží malého městečka jako z Burianova Přednosty stanice. Jeho život byl stejně čilý.

  Poloha stanice byla v době svého vzniku výhodná, ale jak hovoří archivní záznamy, zejména v zimě byla vystavena severním větrům. Býval zde také často až půlkilometrový úsek zavátý sněhem a doprava tak bývala mnohokrát přerušena.

  Zásadní rok 1918 se jak ve městě, tak ve stanici obešel bez nějakého zásadního narušování veřejného pořádku či dopravy. Drážní zaměstnanci, stejně jako obyvatelé města, přijali vznik samostatné republiky s nadšením. I mobilizace v květnu roku 1938 proběhla hladce a záložníci s nadšením a rychle nastupovali do zdejší posádky.

  Ještě v roce 1934 byla stanice elektricky osvětlena a to v celém svém prostoru.

  Dne 15. března 1939 obsadili Němci okleštěnou republiku a samozřejmě, že i Kostelec nad Labem. Železniční stanice pro ně byla strategickým bodem. Pro všechny tak začal chmurný život, který trval až do 5. května 1945, kdy byl v Praze vyhlášen boj proti okupantům. „Potom již jsme čekali na příchod Rudé armády, která nás zde 9. května od Němců osvobodila,“ vzpomíná v pamětní knize kostelecký přednosta Hejna.

  V době pražského povstání, tedy od 5. do 9. května 1945, jezdili na trati přes Kostelec pouze dva vlaky denně. V poledne přijel vlak od Brandýsa a večer pak zpět od Neratovic.

  Od roku 1899, kdy byl ve stanici provoz zahájen, zde byl ustanoven jako první přednosta L. Hubeniak. Po něm nastoupil J. Peklo a po něm A. Křovák, kterého však Němci v době Heydrichiády popravili pro jeho ilegální činnost. Po tomto aktu byl pověřen vedením stanice Václav Císař, který zde působil až do své smrti 17. března 1945. Následně byl pověřen správou stanice výpravčí Vojtěch Halík, který byl později jmenován přednostou v Jiřicích.

  V důsledku revolučních dnů v roce 1945 klesla na trati nákladní doprava. „Průmysl ve zdejším městě nebyl ještě ve svých kolejích, což mělo vliv na příjem a výdej zboží. Naopak osobní přeprava stoupla proti létům předešlým.“

  Tip na výlet: historickou lokálkou kolem Humprechtu

  Železniční nehody

  Rok 1946 přinesl pozvolné stoupání v nákladové dopravě – průmyslové podniky již pracovaly naplno. V tomto roce se však místní stanici nevyhnula smrtelná nehoda. Na přejezdu najel vlak na osobní auto, ve kterém cestoval muž a žena. Muž vyvázl jen se zraněním, žena však neštěstí nepřežila. V této době ještě stanice neměla nového přednostu a vedl ji tak výpravčí Halík.

  Dne 27. září se stala opět nehoda na železničním přejezdu, kde se střetl motorový vlak se silničním povozem. Při nehodě došlo k lehkému zranění dvou osob.

     Nepřehlédněte