• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Na pražském hlavním nádraží jsou k vidění návrhy dřevěných železničních přístřešků ze studentské soutěže

  1.4.2023
  Doris Drienová

  Ze studentské soutěže vzešly dva návrhy dřevěných přístřešků, které budou stát na některých železničních stanicích. Budou se využívat zejména v oblastech, kam se dřevěné přístřešky více hodí, například v horách. Soutěž pořádaly Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity ve spolupráci se Správou železnic. Do tříčlenných soutěžních týmů byli přizváni i studenti Stavební fakulty ČVUT. Na slavnostním zahájení vernisáže soutěžních návrhů to uvedl mluvčí SŽ Jan Nevola. Výstava všech šesti soutěžních návrhů je k vidění na pražském hlavním nádraží.

  „Dřevo je nedílnou součástí železnice a na železnici patří,“ zmínila náměstkyně generálního ředitele pro provozuschopnost SŽ Marcela Pernicová hlavní důvod, proč bylo dřevo tak důležité v podmínkách soutěže. Odborná porota určila jeden vítězný tým, který čeká tříměsíční placená stáž ve Správě železnic. Během stáže se budou podílet na první realizaci svého projektu, konkrétně na Ústecku. Druhý návrh přístřešku, který bude v budoucnu využíván na stanicích, vybrala Pernicová jako garantka soutěže. První bude postaven na jižní Moravě.

  Odborná komise posuzovala kvalitu návrhů v různých kategoriích. Zaměřila se na design, technické řešení přístřešku či jeho statiku. Náklady na vybudování přístřešku nesměly podle pravidel soutěže překročit půl milionu korun.

  Na návrzích spolupracovali studenti dvou různých fakult. „Myslím, že je důležité, že si studenti zkusili nejen pracovat na nějakém projektu, ale také museli spolupracovat se studenty z jiných fakult,“ řekl děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU Róbert Marušák. Studenti Stavební fakulty ČVUT se zaměřili zejména na architektonické řešení přístřešku, studenti Fakulty lesnické a dřevařské pak na technickou realizaci stavby.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte