• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Na židovském hřbitově v Mnichově Hradišti bude vztyčen nový pomník

  18.2.2024
  Fefík

  Revitalizace židovského hřbitova, který je součástí městského lesoparku nad soutokem Jizery a Nedbalky v Mnichově Hradišti, proběhla v loňském roce.

  Došlo k odstranění náletových dřevin, srovnání terénu, výsadbě keřů i záhonů s trvalkami, vybudování symbolické zídky nebo k instalaci informačních panelů a laviček.

  V rámci prací byl rovněž odstraněn jednoduchý pomník s pamětní deskou nesoucí nápis „Zde byl židovský hřbitov 1800 – 1982“. Ten v letošním roce nahradí pomník nový, jehož podoba vzejde ze soutěže.

  Ještě během zimních měsíců zasedne porota sestávající ze zástupců města a odborníků. Jejím úkolem bude jednak posoudit návrh soutěže a zároveň specifikovat okruh umělců, které město následně osloví, aby se zapojili.

  Soutěž proběhne na přelomu zimy a jara a vítězný návrh bude v letošním roce realizován. Z rozpočtu města je na pomník vyčleněno 1,5 milionu korun, polovinu této částky představuje dar Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

  Židovská obec, která je vlastníkem pozemku, bude mít v porotě své zastoupení.

  Zdroj: Kamelot  Nepřehlédněte