Národní technická knihovna slaví. Historickému fondu je už 300 let

30.5.2018
Zuzana Půrová

Komentované exkurze dejvické budovy nabízí knihovna běžně zdarma jen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol a dále pracovníkům výzkumných a vývojových pracovišť, knihoven a informačních center. Letos zde ale udělají výjimku a přijít se podívat může každý zájemce. „V letošním roce chceme to nejlepší z Národní technické knihovny ukázat bezplatně všem zájemcům a připomenout tak, že sloužíme jako zdroj technických informací již po tři staletí,“ vysvětlil mluvčí knihovny Pavel Hortig.

První výstava po dlouhých sedmi dekádách. Co všechno můžete vidět v Národním zemědělském muzeu?

Exkurze vždy v pátek

Exkurze se konají vždy třetí pátek v měsíci, prohlídka začíná přesně v 10.00 hodin a sraz zájemců je před recepcí u vchodu NTK3. Kdo by měl zájem a chuť si knihovnu prohlédnout, musí se na exkurzi předem zaregistrovat, jde to na webových stránkách knihovny prostřednictvím webového formuláře. Architektonicky oceňovanou knihovnu si návštěvníci projdou od přízemí po nejvyšší patro.

FOTO: NTK slaví, knihovnímu fondu je 300 let

NTK slaví, knihovnímu fondu je 300 let - NTK slaví, knihovnímu fondu je 300 letNTK slaví, knihovnímu fondu je 300 let - NTK slaví, knihovnímu fondu je 300 letNTK slaví, knihovnímu fondu je 300 let - NTKNTK slaví, knihovnímu fondu je 300 let - NTK slaví, knihovnímu fondu je 300 let

Během hodinové exkurze se návštěvníci seznámí s historií a nabízenými službami knihovny, prohlédnou si také architekturu nové budovy a dozvědí se celou řadu zajímavostí. Uvidí také třeba věrnou kopii dekretu z roku 1717, kterým zemské stavy jmenovaly Ch. J. Willenberga prvním stavovským profesorem inženýrství a položily tak základy dnešní ČVUT i NTK.

300 zlatých na nákup

Ch. J. Willenberg dostal od zemských stavů 300 zlatých na nákup knih a učebních pomůcek. I pozdější profesoři dostávali finanční prostředky na nákup potřebné literatury. Knihy byly majetkem zemských stavů, ale byly uloženy v soukromých bytech nebo později kabinetech profesorů až do roku 1831.

Tehdy je z pověření rektora stavovského polytechnického ústavu Františka Josefa Gerstnera na jednom místě soustředil, uspořádal a katalogizoval Karel Joseph Napoleon Balling. Nejstarším exemplářem v knihovním fondu NTK je první vydání knihy Albrechta Dürera o perspektivě z roku 1525, velmi cenný je i rukopis z 18. století Zoroaster, který je zajímavý zejména svými alchymistickými ilustracemi.

Zajímavé knihy v historickém fondu NTK

Holtzhammer, Hanns

Název: Mechanika

Vydáno 1603

Signatura: M 48

Jde o publikaci se 134 ručně kreslenými vyobrazeními strojů, pohonů, důlních strojů atd., které oživují postavy v dobových krojích. Text je německý, latinský a řecký.

Alberti, Leon Battista

Název: L’Architettura di Leon Battista Alberti Tradotta in lingva Fiorentina da Cosimo Bartoli

Vydáno 1565

Signatura: B 128

Na titulním listě je do dřeva řezaný barokní portálový rámec s šesti alegorickými figurami, na jeho rubu je dřevořezný portrét autora v oválném rámečku s jeho jménem. Kniha je věnována florentskému velmoži Cosimu Medicejskému.

Dürer, Albrecht

Název: Underweysung der messung mit dem Zirckel und richtscheyt, in Linien….

Vydáno: 1525

Signatura: D 136

Kniha o perspektivě, nejstarší kniha v historickém fondu NTK. Tento tisk patří ke skvostům starého tiskařského umění krásou svých tipů a výborně provedených dřevorytů.

Zoroaster

Název: Zoroaster des Raby und Jüden Clavis Artis… Das original ist Vom Autore auf ein Drachenhaut geschrieben Anno Mundi 1996. Hernach aber auss den Arabischen ins teütsche übersetzet worden Anno Christi 1236

Vydáno: asi v polovině 18. století

Signatura: C 1175

Rukopis je německý překlad textu údajně pocházejícího od staroíránského reformátora a zakladatele náboženského učení Zarathustry, o němž sporé zprávy přináší Avesta. Dílo pochází asi z poloviny 18. století. Ručně malované obrázky představují různé draky a bájná zvířata, frontispis 1. dílu představuje autora na ještěru. Rukopis se dostal do knihovního fondu zřejmě až za profesora Gerstnera jako kuriozita.

Karty z 16. století

Náhodně nalezeny při procesu konzervace ve vazbě knihy předního teoretika architektury quattrocenta Leona Battisty Albertiho L’Architettura z roku 1565. Sloužily ke zpevnění vazby publikace – tzv. makulatura. Jsou neúplné, jedná se o typ „německých“ karetních listů, rozšířených po celé střední Evropě. Patří mezi nejstarší zachované sady karetních listů v ČR.Nepřehlédněte