• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Navštivte kapli Božího hrobu pomocí virtuální reality

  14.5.2024
  Simona Knotková

  Lidé si budou moci v sobotu poprvé prohlédnout kapli Božího hrobu na Zderaze, která se nachází v areálu Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.

  Stane se tak při festivalu Open House Praha. Fakulta elektrotechnická představí mimo jiné mobilní aplikaci, 3D model ve virtuální realitě či haptický model pro nevidomé pro bohatší zážitek z prohlídky. Zájemcům nabídne také prohlídku laboratoře vysokých napětí v Dejvicích. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.

  Barokní kaple Jana Blažeje Santiniho Aichela se nachází v prostoru zadního dvora přístupného jen zaměstnancům fakulty. „Festival Open House Praha je vůbec první příležitostí, kdy si ji může prohlédnout veřejnost, a to včetně nahlédnutí do interiéru kaple. Ta je v současné době prázdná, budeme připravovat její rekonstrukci. Máme v úmyslu dílo významného architekta i nadále zpřístupňovat při vhodných příležitostech,“ řekl děkan fakulty Petr Páta.

  Lidé si díky fakultě mohou prohlédnout kapli i zpoza zavřené brány či si ji zobrazit ve webovém prohlížeči prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu. „Jako první krok bylo potřeba ve spolupráci s firmou AgentFly kapli nasnímat. Celkově se pořídilo více než 900 fotografií ze země a ze vzduchu, doplněny byly 360 stupňů snímáním pomocí laser scanneru. Výsledný 3D model má více jak 230 milionů bodů. Pro náhled na webu ale používáme model s přibližně 240.000 trojúhelníky,“ uvedl David Sedláček, vedoucí laboratoře s virtuální realitou z katedry počítačové grafiky a interakce ČVUT.

  Sedláček model také vytiskl na 3D tiskárně ve spolupráci s kolegou Miloslavem Macíkem, který se specializuje na hmatová rozhraní pro nevidomé. „Digitalizovaný 3D model umožňuje virtuálně vstoupit do Santiniho kaple a procházet jí v prostředí webu. Pokud navíc máte 3D brýle pro virtuální realitu, je vnímání architektury o to intenzivnější,“ řekl Sedláček. Mobilní aplikaci založenou na rozšířené realitě podle Sedláčka nejvíce ocení návštěvníci na místě, když bude vstupní brána na dvůr zavřená, protože dokáže odstranit tuto překážku.

  Aplikace pro rozšířenou realitu pro systémy iOS a Android je bezplatná. Odkazy ke stažení budou zveřejněny na webu fakulty.

  Kaple Božího hrobu je jednou připomínek dějin kláštera křížovníků na Zderaze. Je také svědectvím o zaniklé stavbě kostela sv. Petra a Pavla, jejímž autorem byl výjimečný architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Kostel byl v roce 1904 zbořen, avšak jeho podoba se dochovala na fotografiích a dobovém plánu.

  „Díky nim víme, že se jednalo o pozoruhodnou stavbu, která svým prostorovým řešením patřila do vrcholné fáze Santiniho tvorby. Santiniho autorství je patrné i na dochované kapli, která je sice věrnou evokací jeruzalémského vzoru, avšak zároveň se vyznačuje dynamicky komponovaným závěrem s typickým santiniovským tvůrčím rukopisem,“ řekl znalec Santiniho díla Richard Biegel z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

  Kaple Božího hrobu na Zderaze je posledním pozůstatkem bývalého kláštera křižovníků – Strážců Božího hrobu, který nechal postavit už Karel IV. Jako jedna z mála kaplí Božího hrobu v Česku věrně kopíruje svou jeruzalémskou předlohu.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte