Navzdory inflaci a krizi – štědrost lidí na Kutnohorsku láme rekordy

5.2.2022
Marie Macková

Z času adventního, přes čas vánoční doprovází společnost do běžného roku tři králové. Dopřejme si ještě malé ohlédnutí. Všechna tato období jsou kromě jiného charakterizována celou řadou benefičních a charitativních sbírek. Stojí za to se alespoň za některými ohlédnout. Proč za některými? Protože není dost dobře možné postihnout všechny. Proč se ohlížet ještě do adventu a Vánoc?  Abychom připomněli, že lidé jsou žádáni o příspěvky dlouhodobě a stále jsou schopni štědře reagovat. Že spektrum příležitosti je v občanské společnosti skutečně velké.

Z času adventního připomeňme alespoň benefiční koncert, který uspořádalo Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Studenti získali 13 943 Kč, výtěžek věnovali organizaci Zdravotní klaun. Advent na dotek byla aktivita Města Čáslavi. V rámci této aktivity se uskutečnil benefiční koncert Pavla Helana v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla, po jeho skončení putovalo 17 300 Kč ve prospěch Rodinného centra Kopretina.

O Vánocích probíhaly kostelní sbírky v kutnohorských farnostech ve prospěch azylového domu pro matky s dětmi v Hlinsku. V Kutné Hoře se vybralo 68 084 a v Kutné Hoře Sedlci 28 000.

Tříkrálová sbírka

Od 1. ledna 2022 probíhá Tříkrálová sbírka 2022. Po loňské pauze vynucené protiepidemickými opatřeními vyšli koledníci zase do ulic a obcí, zároveň však byly umístěny na vybraných místech statické pokladničky. Zároveň je možné i nadále přispívat na tzv. online koledu nebo formou dms. Stačí se podívat na web Tříkrálové sbírky.  Oblastní charita Kutná Hora zapečetila celkem 235 pokladniček, lidé do nich přispěly částkou 1 045 274 Kč. Kasičky byly zapečetěny asi na 30 obecních a městských úřadech, počet obcí, v nichž koleda proběhla se pohybuje kolem 70.

Skokan roku

Tím se stalo město Čáslav, kde bylo  zapečetěno 23 pokladniček. Vybraná částka 107 470 Kč je více než dvojnásobkem částky předešlé. Podívejme se do dvou největších měst. V Kutné Hoře se do 61 pokladniček podařilo vybrat 265 632 Kč, což je asi o 50000 více než před dvěma lety, kdy koledníci chodili naposledy.  V Kutné Hoře se do 61 pokladniček podařilo vybrat 265 632 Kč, což je asi o 50000 více než před dvěma lety, kdy koledníci chodili naposledy. Protože sčítání ještě probíhá, mohou se ti, které výsledek zajímá podívat na https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ Vybraná částka pro Oblastní charitu Kutná Hora  se v době uzávěrky pomalu blíží k jednomu milionu korun.

Kde peníze poslouží

Především na automobil pro sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, v praxi to znamená, že odborní pracovníci budou moci navštěvovat rodiny, které se potýkají se sociálními problémy přímo  v jejich domácím prostředí. Část sbírky je určena i na přímou pomoc jednotlivcům či rodinám v nepříznivé situaci nebo při řešení mimořádných situací, jako jsou např. živelné pohromy. Podpořena bude též  činnost dobrovolníků v nemocnicích, v domovech sociální péče a ve střediscích charity nebo pracovní zkušenosti klientů se zdravotním znevýhodněním . Protože žijeme v zemi, kde je přes všechny těžkosti lépe než v jiných částech světa, díl ze sbírky poputuje také na projekty v Indii, konkrétně na  kvalifikační kurzy pro nezaměstnané, vzdělávání a podporu studentů.

Dobrovolníci

Za každou přenosnou pokladničkou možné si představit nejméně tři osoby, které ve svém volném čase v lednovém počasí putují ulicemi od domu k domu a zpívají. I když se letos do skupinek vloudily karantény i nemoci a některé skupinky byly méně početné, přesto se dobrovolníci počítají na stovky. Tam, kde je to možné, je pro ně připraveno požehnání před cestou, proběhlo v Kutné Hoře, v Čáslavi a Gruntě. Svůj dík dobrovolníkům vyjádřila jedna z koordinátorek Pavlína Licková takto:

Posíláme speciální díky koledníkům a vedoucím:
  • z řad skautů, kterých se zúčastnilo opravdu hodně
  • z řad studentů Gymnázia Jiřího Ortena
  • z kutnohorských farností
  • maminkám a tatínkům s předškolními dětmi
  • těm z vás, kteří koledovali poprvé
  • našim věrným, kteří koledují už dlouhá léta
  • rodinám, kde se zapojilo více členů
  • charitním pracovníkům, kteří se zapojili jako dobrovolníci
Díky vám všem, spolupráce s vámi byla úžasná :)!

 

 

 

 

 Nepřehlédněte