• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Nejen před počítačem. Učitelé pro děti chystají stezky i vycházky

  23.3.2021
  Zuzana Půrová

  Osiřelé jsou už několik měsíců šestkové mateřinky a základní školy. Děti se učí na dálku a do lavic se nejspíš jen tak neposadí. Školy a školky v Praze 6 ale nezahálejí a učitelky a učitelé vymýšlejí pro děti projekty, které je zabaví, ale i něčemu novému naučí.

  Třeba mateřinka Bílá vymyslela pro děti Stezku kolem plotu. Studenti sekundy šestkového Gymnázia Jana Keplera vymýšleli pověsti a děti z Hanspaulky prozkoumávaly připravenou trasu. Učitelky Pavlína Ballková a Zuzana Katolická totiž pro děti ze Základní školy Hanspaulka vymyslely projekt, který měl za cíl dostat je ven!

  Jak vznikl projekt Hanspaulská partička?

  Tato akce se snaží vytáhnout děti ven. Naplánovali jsme trasu v okolí školy, která provede zájemce po místních (nejen) kapličkách. Abychom procházku dětem zpestřili, připravili jsme osm kontrolních stanovišť. Na každém stanovišti mohly děti najít jednu postavičku s písmenkem H jako Hanspaulka. Z to ho tedy vznikl název Hanspaulská partička. Abychom si ověřili, že děti na stanoviště došly, připravili jsme pro ně hrací kartu s mapou, do níž musely zaznamenat číslo skrýše a barvu písmene H. Motivací pro děti mohlo být to, že na ně ve škole čekala sladká odměna, pokud předložily vyplněnou hrací kartu.

  S distanční výukou máte bezpochyby dost práce. Kde jste našli sílu ještě na aktivitu pro děti?

  Energie nám někdy schází, ale rádi se necháváme inspirovat a jsme sehraný pracovní tým. Někdo vždy přijde s nápadem a spolu ho ochotně zrealizujeme. Děláme akce nejen pro děti, ale i pro sebe vzájemně. Nedávno jsme spolu hráli on-line únikovku, kterou připravili naši kolegové – perfektní zážitek pro celý sbor. Motivací nám je vzájemné sdílení, ale především pozitivní reakce dětí a rodičů.

  Petra Syrová: Mám ráda procházky po svazích Šáreckého údolí

  Jste s dětmi v kontaktu, víte, co je po bezmála ročním uzavření škol trápí, co je těší?

  V rozvrhu je každý týden třídnická hodina, na které si s dětmi povídáme, řešíme jejich problémy, ale i radosti, snažíme se jim nabízet různorodé aktivity a jsme jim k dispozici, když potřebují oporu. Nejvíce dětem schází společné zážitky a chvíle strávené s kamarády. To platí i pro nás, učitele. Chceme být s dětmi!

  Co jste ještě pro děti připravili?

  Vezmeme to chronologicky. Když začala první fáze distanční výuky, naši tělocvikáři spustili sportovní challenge, ve které děti každý měsíc sbírají body za sportovní aktivity. Tato akce se velice osvědčila, s radostí se přidali i učitelé a projekt běží dál. Ve snaze rozhýbat děti jsme v parku pod školou připravili kartičky s pohybovými úkoly, které je možno plnit opakovaně. Na podzim jsme děti zapojili do oslav výročí republiky a Dne válečných veteránů. K výročí republiky děti zavěsily vlastnoručně vyrobenou českou vlajku na plot školní zahrady a na Den válečných veteránů vznikl ve školním sadě malý záhon vlčích máků. Advent byl ve znamení dobročinného projektu Energie z Hanspaulky, ve kterém jsme vyjádřili podporu lidem, kteří si zaslouží náš dík a energii. Děti připravily dárky, pozdravy a přání pro seniory, lékaře a ošetřovatele a v poslední vlně také pro nemocné děti. Ve stejné době jsme se připojili ke sbírce vánočních přání pro české vojáky na zahraničních misích. Výuku českého jazyka zpestřila autorská báseň s názvem Slova klasiků v distanční výuce, v níž lze najít verše českých básníků. Další výzvou byla série skrytých tváří s názvem Kdo jsem?. Využili jsme i sněhovou nadílku a vyzvali děti, ať vytvoří nejoriginálnějšího sněhuláka.

     Nepřehlédněte