Nejvíce peněz letos padne v Říčanech na čističku vod a vodovod

3.2.2020
Jan Štoll

Poté, co v loňském roce radnice investovala do opravy stoky A, provedla rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Politických vězňů a postavila vodovodní řad na Strašín a Pacov, budou investice spojené s vodou pokračovat. Bude rozšířena říčanská čistička odpadních vod, ve Voděrádkách vodovodu a kanalizace. „Říčanskou kasu vyjdou na zhruba 100 milionů korun,“ uvedla mluvčí města Kateřina Lauerová.

Dalších cca 100 milionů půjde v roce 2020 do oblasti školství. Kromě zahájení plánované výstavby budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí chce město začít stavět i další mateřskou školu Větrník v ulici Bílá, na kterou se podařilo získat dotaci. Plánuje se též rekonstrukce stávající MŠ Srdíčko a obnova zařízení školní kuchyně v ZŠ Bezručova. „Na základě memoranda s říčanskými skauty město poskytne podporu na zřízení městské lesní školky v prostoru nově budované skautské klubovny u Marvánku. Návštěvníci kulturních akcí v Labuti jistě uvítají investici do klimatizace,“ dodala mluvčí.

Stavbaři mají dokončit v květnu cyklostezku z Prahy-Kolovrat do Mnichovic. V koordinaci s akcí ŘSD chce město opravit přilehlé chodníky v rámci rekonstrukce ulice Černokostelecká. „Aktuálně se stále počítá se zahájením první etapy v roce 2020, potvrzení ŘSD však město nemá,“ říká Lauerová. Město podalo i žádost o dotaci na obnovení podchodu pod železniční tratí Praha–Benešov s bezbariérovým přístupem. Pokud bude úspěšná, nový podchod má vzniknout přibližně v místě Lihovaru.

Dokončena má být podle města i stezka pro pěší a cyklisty od nádraží k nákupní zóně, která se začala budovat v prosinci minulého roku. Radnice počítá i s výstavbou nových parkovišť. „Více aut zaparkuje u základní školy u Říčanského lesa, kde se zvedla poptávka po parkování díky návštěvníkům nového sportoviště,“ dodává mluvčí.

Vedle Říčanského pivovaru v ulici Olivova se začne připravovat velké parkoviště pro centrum města a okolní školní budovy. Rekonstrukcí mají projít i ulice Bílá a  Melantrichova. Několika miliony z rozpočtu na provoz bude radnice hradit opravy silnic a chodníků ve městě. Projekt Revitalizace sídlišť, který radnice odstartovala v loňském roce, by měl začít realizací první etapy. Revitalizace okolí rybníku Marvánek v loňském roce neproběhla. „V případě přebytku hospodaření za rok 2019 bude zařazena do investic v roce 2020,“ uvedla Lauerová.

Z rozpočtu bude zakoupena i cisternová automobilová stříkačka pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Říčany. Město Říčany požádalo o dotaci a zbytek uhradí ze zisku z úsekového měření.Nepřehlédněte