• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Nevhodným hospodařením klesá kvalita i cena zemědělské půdy

  4.4.2022
  Jan Kulich

  Převládá pocit, že cena zemědělské půdy jen roste, nicméně už se méně mluví o tom, jak díky špatnému hospodaření může její hodnota nepozorovaně klesat. Na rozdíl například od bytů, kde závadu vidíte téměř okamžitě a můžete ji rychle řešit, kvalitní půda mizí nepozorovaně. Růst ceny půdy není samozřejmý, může ho ohrozit třeba špatně nastavený pacht a nevhodné zacházení s půdou. Případný prodej půdy je pak nesnadný proces, při kterém je vhodné spolupracovat s eticky smýšlející firmou.

  Ekonomická data jsou na první pohled pro majitele zemědělské půdy v Česku příznivá. Ukazuje se, že její cena se udržuje i v okamžiku, kdy je celé hospodářství zasaženo důsledky covidového zpomalení ekonomiky. Jedná se o tisíciletími prověřenou hodnotu, přičemž růst její ceny se dlouho držel nad mírou inflace. Tržní ceny ale velmi pravděpodobně nyní dosahují svého maxima. Právě na tuto skutečnost by majitelé zemědělské půdy měli myslet a věnovat ji zvýšenou pozornost.

  Každý den v Česku bez náhrady zmizí zhruba pětadvacet hektarů zemědělské půdy, tedy stejná rozloha, jakou má čtyřicet fotbalových hřišť,“ upozorňuje Petr Jeřábek ze společnosti Farmíto. Podle Jeřábka data ukazují, že příčinami tohoto znepokojivého trendu je téměř vždy zanedbání řádné péče o zemědělskou půdu. „Zemědělská půda je ve srovnání s jinými nemovitostmi, například byty nebo domy, méně náročná na údržbu. Zatímco zničený byt lze rychle zrekonstruovat, poničená půda se vzpamatovává dlouhé roky.

  Hledejte dobrého hospodáře

  Klíčovým faktorem pro dobrou péči o zemědělskou půdu je najít pro ni dobrého hospodáře. Zodpovědná péče totiž zajistí její kvalitu i očekávané výnosy na dlouhá léta. Dobrý zemědělec proto půdu nezatěžuje přílišným používáním chemikálií, předchází její erozi nevhodnou orbou a tak podobně.

  Zodpovědná péče o půdu představuje celý komplex zdánlivých maličkostí, jejichž součet je ale nezbytný, aby půda žila a zůstávala kvalitní,“ vysvětluje Jeřábek ze společnosti Farmíto s poukazem například na důkladnou kontrolu půdy po přívalových deštích, využití hluboké orby či výskyt hmyzu a polních ptáků. „Nevhodným hospodařením se půda dříve nebo později vysílí a přestane plodit,” varuje Jeřábek s tím, že právě k takovýmto koncům vede současný trend tlaku nadnárodních řetězců na nízké výkupní ceny plodin.

  Zejména v případě, že se majitelé zemědělské půdy rozhodnou pro její prodej nebo dlouhodobý pronájem je proto nezbytné spolupracovat na prodeji s partnerem, který se nejen spolehlivě orientuje ve složité problematice obchodních vztahů, ale také si je vědom hodnoty, kterou půda má pro celou společnost. „Samotné rozhodnutí prodat zemědělskou půdu bývá z emocionálního hlediska velmi složité. Lidé mají k půdě vztah daný tím, že na ní často hospodařila generace předků,“ popisuje svoje zkušenosti Petr Jeřábek ze společnosti Farmíto. „Klientům se proto vždy snažíme především celý proces prodeje zemědělské půdy vysvětlit, provést je a co nejvíce jim ho usnadnit,” dodává.

  Důležité je také mít jistotu, že zemědělská půda bude mít i po prodeji zajištěno odpovědné hospodaření. „Pro stále větší počet prodávajících je důležité vědět, že jejich půda bude i nadále v dobrých rukou,” vysvětluje Jeřábek. Dobrou zprávou podle něj je, že trend zodpovědného nakládání s půdou se v Česku začíná šířit. Díky tomu se možná podaří zvrátit i již zmíněný nebezpečný úbytek zemědělské půdy. Ta tak zůstane spolehlivou hodnotou a bude přinášet užitek nejen svým majitelům, ale celé společnosti.

   


  Témata:

  Nepřehlédněte