Noc kostelů na Kutnohorsku měla co nabídnout. Co vše nadšenci viděli?

1.6.2021
Marie Macková

FOTO: Noc kostelů na Kutnohorsku měla co nabídnout

Noc kostelů na Kutnohorsku měla co nabídnout - Kostel sv. Bonifáce LochyNoc kostelů na Kutnohorsku měla co nabídnout - Kostel Matky BožíNoc kostelů na Kutnohorsku měla co nabídnout - Interiér kostela sv. Bonifáce LochyNoc kostelů na Kutnohorsku měla co nabídnout - Zvon v kostele sv. BonifáceNoc kostelů na Kutnohorsku měla co nabídnout - Kostel sv. Ondřeje v Chlístovicích

Není divu, že po dlouhém kulturním půstu se akce setkala s velkým zájmem veřejnosti. V Kutné Hoře byl jako obvykle největší zájem o návštěvu chrámu sv. Barbory, který navštívilo 1 242 lidí, do blízké kaple Božího Těla zavítalo 586 návštěvníků, v kostele Matky Boží Na Náměti napočítali 429 příchozích. Ale čísla nejsou všechno.

Zajímavé programy

Důležité je zmínit, že návštěvníci měli možnost navštívit kostely různých denominací, kromě katolických i protestanské a v kostele sv. Trojice bylo možné se seznámit i s pravoslavím na Kutnohorsku. V chrámu sv. Barbory nabídli program zaměřený na rodinu doprovázený hudebními vstupy na varhany a trubku, před kostelem Českobratrské církve evangelické bylo možné poslouchat hudbu jazzovou, v kostele sv. Jana Nepomuckého si přišli na své milovníci hry na harfu. Pozornost  upoutal i kostel na Vysoké, kde nabídli hru na historický flašinet. V kostele sv. Ondřeje v Chlístovicích  zazněla varhanní hudba a zpěv, po té prováděl v kostele „osobně“ Jan Roháč z Dubé. Tím se dostáváme ke komentovaným prohlídkám, které probíhaly např. v kostele Matky Boží Na Náměti, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě,  v kostele sv. Jana Křtitele v Klukách, v kapli sv. Václava ve Vlašském dvoře. Církev Československá husitská připravila meditační posezení s hudbou na téma historie bývalé synagogy a památníku obětem holocaustu. Velký zájem byl o komentovanou prohlídku Obnova sedlecké kostnice. V dnešní rušné a nepokojné době mnozí uvítali i pouhé promlouvání kostelního ticha.

Jeden zapomětlivý kostelník a otevřené dveře u kostela. Tak vznikla Noc kostelů

Práce jako na kostele

Údržba kostelů i zajištění tak rozsáhlé akce vyžaduje práci mnohých nadšenců. Jen někteří z nich se mohou věnovat této práci jako profesi. Většina z nich jsou dobrovolníci u vstupů do kostela, umělci vystupující benefičně, průvodci bez nároku na honorář, milovníci historie vkládající své znalosti ve prospěch druhých. Jsou místa, která jsou trvale v hledáčku turistů a cestovních kanceláří, práce zde je profesionalizovaná, ale velmi náročná. Pak jsou místa, která stojí mimo hlavní zájem, ale přesto jsou tu lidé, kteří místo oživují a usilují o jeho obnovu. Za všechny bych připomněla malý starodávný kostelík v Lochách u Čáslavi. Kostelík sv. Bonifáce, ke kterému dnes nevede ani cesta, ačkoliv stával na proslulé Haberské stezce. Zde je možné si vyjednat prohlídku na čísle 737 758 212. Další kostelík, který si zaslouží pozornost je kostel sv. Ondřeje v Chlístovicích, kde zapsaný spolek Sionský kostelík organizuje veřejnou sbírku na opravu  http://sionskykostelik.cz/verejna-sbirka/. Kostelů, kteří potřebují především zájem lidí je mnoho. Všem kdo tento zájem projeví se odměňují krásou a prohloubením životního smyslu. Kdo letošní Noc kostelů zmeškal, může si prohlédnout webové stránky této celostátní akce a těšit se na příští rok.Nepřehlédněte