Občané Řevnic rozjeli petici za referendum proti masivní výstavbě

5.7.2020
Andrea Cerqueirová

„V Řevnicích žije zhruba 3,5 tisíce obyvatel a už v současné době máme značné problémy s mateřskou i základní školou a městskou infrastrukturou. Přestože mateřská škola byla rozšířena, má naprosto nedostatečnou kapacitu, stejně tak je malá kapacita dostavěné nové školy, kde máme problémy s velikostí například sportovišť, jídelny a tak dále. Jsme spádové město, bereme i děti z vesnic,“ uvedl loni v lednu pro Náš REGION spoluautor tehdejší petice Tomáš Chabera. Na svých slovech si trvá. Připomíná, že to jsou již dva roky, kdy se petiční výbor „s prosbou o podporu petice proti masivní výstavbě v Řevnicích“ obrátil na občany města. „Tento text podepsalo více než 800 občanů a zdálo se, že připomínky petice budou vedením města akceptovány. Vznikl výbor pro tvorbu nového územního plánu, kde má naše uskupení jednoho zástupce,“ uvádí iniciátoři referenda.

Optimalizace železnice a problémy s ní spojené – ztratíme v Řevnicích vodu ze studní?

Mohlo by přibýt až tisíc obyvatel

„Dle současného územního plánu byla povolena výstavba v oblasti Na Vrážku, Pod Lesem, dokonce i v záplavovém území – nové obytné domy v ulici V Luhu. Zároveň město plánuje další rozsáhlou výstavbu, kterou by umožnilo schválení nového územního plánu. V průmyslovém areálu Eurovie má být dle posledního návrhu postaveno 60 bytů a několik vícepatrových kancelářských budov. K zastavění jsou připraveny ještě další oblastí: Pod Lesem II., Za Vodou a zahuštění výstavby na volných parcelách. Pokud dojde k realizaci výstavby ve všech těchto lokalitách, můžeme očekávat výrazný nárůst počtu obyvatel Řevnic (o více než tisíc). (V současné době je v Řevnicích přes tři tisíce obyvatel – pozn. red.) S tím souvisí zvýšení dopravy, nedostatek infrastruktury (mateřské a základní školy, lékaři) a možné problémy s pitnou vodou. Jelikož se jedná o zásadní moment, kdy se naše město značně rozroste a nevratně změní svůj charakter, považujeme za férové znát názor občanů,“ dodávají.

Nesouhlas s výstavbou výškových budov

První, jimi navrhovaná, otázka se týká oblasti bývalé Eurovie, přičemž nesouhlasí s výstavbou výškových budov, tedy nebytových prostor a bytů tak, jak je navrženo v novém územním plánu. „Nesouhlasíme s tím, aby v lokalitě byly postaveny výškové, až patnáctimetrové, budovy, které tam jsou navrhované a prý mají mít odhlučňovací funkci,“ uvedl pro Náš REGION Chabera. „Navíc venku by parkovala auta,“ dodal. Spolu s kolegy navrhuje, aby plocha byla využita zejména pro současné obyvatele ve formě sportovišť a dalších volnočasových aktivit, podporuje provoz drobných řemesel, služeb a podobně. Petenti a iniciátoři referenda chtějí, aby tam byla občanská vybavenost, včetně školských či kulturních zařízení.

Pás pro zeleň, stromy a keře

Druhou otázku směřují k oblasti Na Vrážku, přičemž nad plánovanou výstavbou, s kterou jsou smířeni, navrhují vytvořit pás označený jako „veřejná zeleň“, tedy s určeným využitím pro zeleň, stromy, keře a ozeleněný val, který poskytne ochranu před přívalovými srážkami či proti zdrojům znečištění, jakými jsou prach, hluk nebo emise, a zároveň bude limitovat případné další rozšiřování výstavby směrem k horizontu. „Referendum by se tedy týkalo pouze nového územního plánu, který se bude schvalovat,“ vysvětlil Chabera.

Tomáš Chabera a v dáli areál Eurovia

Petenti mají strach z možné výstavby v Řevnicích

Petici lze podepsat pouze ručně

K tomu, aby se referendum mohlo uskutečnit, potřebují petenti získat kolem 600 podpisů. Navrhují, aby se uskutečnilo společně s krajskými volbami, tedy 2. a 3. října, čímž by město ušetřilo a lidé by do volebních, respektive hlasovacích, místností nemuseli chodit dvakrát. „Nechceme výstavbu, která nevratně změní město Řevnice, ale i prostředí dolní Berounky pro další generace,“ cituje Chabera titulek z podpisové listiny pro uspořádání referenda. Podpisové archy se nacházejí v místním Hotelu Grand a Kosmetickém salonu Klára a na dalších adresách. Petici je třeba podepsat ručně, s elektronickou formou česká legislativa nepočítá.

Náš REGION požádal o vyjádření i starostu Řevnic Tomáše Smrčku, který reagoval těsně předtím, než aktuální vydání muselo jít do tiskárny. Nabídl autorizovaný rozhovor nebo dodání autorského textu na dané téma. Náš REGION samozřejmě jeho reakci, pokud ji dodá, zveřejní v následujícím čísle.

FOTO: Řevnice – plochy možné výstavby

Řevnice – plochy možné výstavby - řevniceŘevnice – plochy možné výstavby - V Luhu – ŘevniceŘevnice – plochy možné výstavby - Vrážka – Řevnice


Nepřehlédněte