• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Obděnický kostel se záhadným náhrobkem J. Krčína potřebuje rekonstrukci. Pomůže sbírka?

  30.1.2018
  Bohumil Brejžek
  Další fotky

  V Petrovicích byla vyhlášena veřejná sbírka na pomoc s opravou kostela Nanebevzetí Panny Marie v nedalekých Obděnicích, který je chráněnou kulturní památkou. Stavba pochází z 12. století, prošla však několika přestavbami a současnou podobu získal v letech 1891 až 1893.

  Chátrající barokní zámek v městysu Jince se rekonstukce jen tak nedočká. Není o něj zájem

  Před vchodem do kostela a na hřbitov na návrší se nachází původní kamenný památník padlým v první světové válce, na kterém je v současnosti umístěná deska památce obětem komunismu. Na desce jsou jména: Jiří Řezáč, Jaroslav Sirotek, Bohumil Šíma. Popraveni 10. února 1955.

  Provedený průzkum kostela zjistil, že všechny stropní trámy nad lodí kostela jsou silně napadeny dřevokaznou houbou a že touto houbou jsou napadeny i některé trámy a prvky krovu. Houba tak způsobuje částečnou deformaci krovu. V přípravě je již projektová dokumentace opravy, z níž je zřejmé, že oprava bude velmi nákladná.

  Finanční dar na opravu kostela můžete předat v podatelně obecního úřadu v Petrovicích na sběrací listiny
  nebo poslat bezhotovostně na zvláštní účet 2595562369/0800

  Čakovice mají svůj skvost. Je jím monumentální kostel ze 14. století. Čím je tak jedinečný?

  Původně románský kostel

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie je filiálním kostelem římskokatolické farnosti Petrovice u Sedlčan. Ze širokého okolí viditelný kostel se vypíná na malém návrší na západním okraji vsi. Je obklopen hřbitovem, na nějž se vchází klenutou bránou. Pochází z 12. století a je románského původu. V románském slohu se dosud zachovalo zdivo lodi a věže a kruchta.

  Ve 14. až 15. století byl přestavěn a románskou okrouhlou apsidu nahradil gotický presbytář. Roku 1603 dal kostel důkladně opravit majitel panství Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, který nechal přestavět apsidu v pozdně gotické kněžiště, na jehož strop dal vymalovat svůj znak. Pořídil též nový oltář, kazatelnu a oltář sv. Barbory, a dal celý kostel ozdobně vymalovat uvnitř i zevně, jak je dosud patrné na vnější zdi kostela mezi stříškou a stropem předsíně.

  Čestlice opět mají před kostelem kříž. Víte, který český seriál se tu natáčel?

  Záhadný náhrobek Jakuba Krčína

  Jakub Krčín zde chtěl být zřejmě i pohřben, jak je patrno z honosného náhrobku z mramoru s latinským nápisem (bez data úmrtí), který dal zhotovit ještě za svého života a krátce před svou smrtí zasadit do zdi vedle kazatelny. Náhrobek 140 centimetrů vysoký a 93 centimetrů široký spolu s Krčínovým erbem hlásá slávu tohoto obdivuhodného muže české renesance, regenta mocného rodu jihočeských Rožmberků.

  FOTO: Kostel v Obděnicích

  Kostel v Obděnicích - Obděnice – Kostel 1Kostel v Obděnicích - Obděnice – Kostel 5Kostel v Obděnicích - Obděnice na kostel ObděniceKostel v Obděnicích - Obděnice – Kostel 3Kostel v Obděnicích - Obděnice – Kostel
  Další fotky
  Kostel v Obděnicích - Obděnice – Kostel 2Kostel v Obděnicích - Obděnice – Kostel 4

  Nápis na náhrobku hlásá: „Příteli a bratru svému nezávidí. Odpočívá svobodný, bezpečný, již konečně věčnosti náleží. Netrápí ho náruživost ani lakomost ani péče o bohatství ani strach před chudobou. Jeho sluch není bičován láním. Duše jeho raduje se v nebi, tělo odpočívá ve svatém pokoji.“

  Nová dominanta levého vltavského břehu: Osvětlený zlíchovský kostel

  Odnesl Krčína čert?

  V kostele však Krčín pohřben není, výzkum hrobky ukázal, že je prázdná. Navíc existuje ještě druhý Krčínův náhrobek, v kostele sv. Vavřince v Prčici, nicméně ani tam jeho ostatky nejsou a místo jeho posledního odpočinku tak zůstává záhadou. Traduje se, že odpověď je zašifrována v latinském nápise na náhrobní desce, ale jeho tajemství zatím nikdo nerozluštil.

  Prastarý kostel v Praskolesích je v zuboženém stavu, dočká se nové střechy?

  A tak nejvíce pozornosti má teorie, že si Krčína odnesl do pekla čert, s nímž byl spřažen při budování svého monumentálního díla. Podporuje ji hlavně fakt, že se doposud nepodařilo nikomu zjistit, kdy vlastně zemřel (snad někdy mezi 18. lednem a 10. únorem 1604, ale přesné datum neznáme) a hlavně – kde je uloženo jeho tělo. Mnoho lidí po jeho hrobě pátralo, avšak bez výsledku.

  V Dobříši je na prodej hrad s pohnutou historií. Město o něj nemá zájem, opravy by vyšly draho

     Nepřehlédněte