Od prvního vydání Máje uběhlo 185 let. Pobízí k ochraně krásy a pestrosti naší krajiny

Jaro je vrtkavé, tak tomu bylo teď v dubnu, v noci mráz, ve dne tropy. Když ale jaro vyzrává a kolem nás kvete bílá, žlutá a růžová barva, obce přemýšlejí, jak se okrášlit. K tradicím patří vztyčování májek. V minulosti to byly tendenční prvomájové průvody a ještě ve starší historii majálesy. O jednom vypráví i Jiráskova Filosofská historie. Ale snad nejpoetičtěji vylíčil jaro „básník českých básníků“ Karel Hynek Mácha. Letos v dubnu uplynulo 185 let od prvního vydání jeho lyricko-epické básně Máj.

O počátcích majálesů se hovoří v souvislosti se středověkem, kdy vznikaly první univerzity i myšlenka konání májových slavností. Tradice se ujala v 18. století. Tentokrát se o ni zajímaly také střední školy. Ve druhé polovině 19. století byla snaha škol, profesorů i studentů ale přibržděna národnostně vyhrocenou atmosférou, což na příkladu jednoho gymnázia popisuje Alois Jirásek ve svém románu Filosofská historie, šlo o rok 1847 a o litomyšlské gymnázium.

Jaro láká k výletům. Na Jablonecku chodí turisté na zříceninu hradu Nístějka

Český Majáles

Za sto let byla tradice obnovena, zároveň však kontrolována. I tak však opět došlo k jednomu bouřlivému majálesu, když v roce 1964 byl Králem majálesu titulován Allen Ginsberg. Ihned byl z Československa vyhoštěn. Byl to Američan, k tomu beatnik. Bouřlivější byly i majálesy v roce 1966 v Praze, Plzni a v Českých Budějovicích. Jarní studentské oslavy i potom zůstaly, měly však název „Týden mládeže“. Po sametové revoluci se majálesu jeho původní název zas vrátil. Na ten první porevoluční v roce 1990 se přijel podívat i Allen Ginsberg. V roce 2007 se konal „Český Majáles“ už v 10 českých městech. Známé jsou tradičně majálesy v Praze i v Brně a v Českých Budějovicích. Ten budějovický byl v roce 2014 oceněn za svoji multižánrovost. Během tohoto majálesu probíhají živé akce v ulicích, workshopy, besedy i výstavy a koncerty.

Máchův Petřín

Zajdou si sem odpočinout od skript študáci ze strahovských kolejí, také studenti z nedaleké grafické školy a  Nerudova gymnázia. Single a častěji ve dvojicích přijdou v máji k soše Karla Hynka Máchy, který měl k Petřínu osobní vztah, v jeho blízkosti na Újezdě se narodil v domě čp. 400. Dům byl zbourán a dnes tu stojí nový  s čp. 401, je na něm umístěna pamětní deska.

Štefánikova hvězdárna už devadesát let zdobí vrchol Petřína – mohla ale stát jinde, na Letné nebo v Riegrových sadech

Máchova socha je nejnavštěvovanější právě kvůli poémě Máj. A také kvůli romantismu, jehož byl Karel Hynek Mácha v české literatuře nejvýraznějším autorem a zároveň zakladatelem moderního českého básnictví. Sám hledal vzory v romantických spisovatelích, Goethovi, Scottovi, Mickiewiczovi, nejvíce v básníkovi Byronovi pro jeho básnickou krajinomalbu i epiku. Jako on měl zálibu v toulkách krajinou a starými majestátnými hrady, z nichž se zachovalo na 115 velmi zdařilých akvarelů. Dnes je Máj jedním z nejvydávanějších děl české literatury a oblasti, kde se toulal, dostaly název Máchův kraj. Máchova slovní krajinomalba je sama o sobě školou poezie: „ blankytné pásky, prosmyk hvězd, nebe růžojasné“.

Obdivoval ji Mácha, Erben i Vrchlický. Proč je zřícenina hradu Valdek nepřístupná?

Máj před 185 lety vytiskl tiskař Spurný v počtu o něco víc než půl tisíce výtisků. Vyšel vlastním autorovým nákladem, za několik desítek zlatých. To bylo tehdy hodně peněz. Přibližně čtrnáct zlatých dal Spurnému Mácha, víc už však neměl. Dvaceti zlatkami přispěl  Máchův přítel Hindl. Dalších deset darovali Máchovi známí. Dodnes se zachovalo kolem 30 exemplářů a mají velikou kulturní i sběratelskou cenu. Díky obětavému sedlákovi Krouskému na Mladoboleslavsku se zachoval originál rukopisu.

 Máchova podobizna

Když vznikala socha Máchy na Petříně, umístěna sem byla v roce 1912 (v Litoměřicích je instalována socha Máchy od roku 2010), reálná podoba básníkova ještě známa nebyla. A proto je v Petřínských sadech zobrazen idyličtějším způsobem dle dobového ideálu. Mácha se prý vymalovat nikdy nedal a fotografie ještě neexistovala. Nejde jen o vzhled oděvu, který byl prý ve skutečnosti mnohem výstřednější a provokativnější. Také jeho tvář měla mnohem výraznější a dynamičtější rysy. Za jeho života však nebyla žádná podobizna vytvořena.

Hrad, který navštívil Karel Hynek Mácha. Chvatěruby byly po válce honosným sídlem šlechty

Když májovci, Neruda, Němcová, Hálek, Světlá i Arbes, v roce 1858 začali vytvářet Almanach Máj a povznesli českou tvorbu na úroveň evropské, potřebovali Máchův portrét a obrátili se na malíře, aby jej vytvořil. Tehdy se tradovalo, že malíř hledal dlouho vhodnou předlohu a inspiraci. Našel ji pak v obrazu sv. Jana Křtitele Františka Maška, který je umístěný v umělecké sbírce na hradu Valdštejn nedaleko města Turnova. Byl to malíř Josef Uman a od něj překreslil podobu Máchy František Václav Šír. Nejlépe ho prý vyobrazil Jan Zachariáš Quast, ale portrét se ve 40. letech 20. století ztratil. O několik desítek let později, v 80. letech minulého století, byla uskutečněna vědecká rekonstrukce básníkovy reálné podoby, na které spolupracovali antropolog doktor Emanuel Vlček z Národního muzea i akademický malíř Milan Knobloch.

Dnes, 15:14
Anonym vyhrožoval útokem na neurčenou mateřskou školu. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ)...
Dnes, 14:24
Nemocnice podle ministerstva zdravotnictví dostaly peníze na to, aby mohly vyplatit odměny zdravotníkům za nasazení...
Dnes, 14:08
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Kompost na zahradě
Dnes, 14:08
I na té nejmenší zahrádce byste měli založit kompost. Nepotřebný rostlinný odpad se postupně přemění...
Dnes, 13:46
Školy ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině se v pondělí přidají ke zbývajícím...
Dnes, 13:29
Kompenzační bonus až 1 000 korun denně pro podnikatele, společníky malých firem nebo pracovníky na...
Dnes, 12:38
Evropskými zeměmi a pravděpodobně i v ČR se šíří virus napadající mobilní telefony s Androidem....
Dnes, 11:23
Lidé nákupy ve třetím měsíci letošního roku stále spíše odkládali a čekají, až nebudou odkázáni...
Dnes, 11:04
Byla to hlasitá polemika. Kupodivu, nikdo se neohlížel přes rameno, jestli nejsou nablízku udavačské uši....
Dnes, 10:37
Samozřejmě to tak je. A to si ještě uvědomme, kolik významů ono „hraní si“ může...
Dnes, 09:53
Současný ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) inkasoval podle zdrojů TV Seznam miliony korun za...
Reklama