Oprava vozovky na dálnici u Mnichova Hradiště pokračuje podle harmonogramu

24.7.2020
Martin Solar

K 11. červenci bylo zkráceno omezení v levém jízdním pruhu, neboť došlo ke zprovoznění krajních částí dopravně inženýrského opatření s tím, že zůstal uzavřen úsek v km 60,3 – 63,6  včetně sjezdu i nájezdu MUK EXIT 63 Březina.

V neděli 26. červencese omezení v levém jízdním pruhu dále zkrátí na zbývající cca 3 km v úseku km 60,3 – 62,5, kde se pracuje zejména na levé části mostu. V souvislosti se zkrácením dojde o 23 dnů dříve rovněž k otevření doposud uzavřených větví MUK 63 Březina. Dokončení rekonstrukce části mostu v levém jízdním pásu je plánováno na polovinu srpna 2020. Poté se přesunou práce na mostě na jeho pravou polovinu, což umožní uvést do provozu poslední rekonstruovanou část v km 60,3 – 62,5 a tím i celý rekonstruovaný úsek ve směru na Prahu v celkové délce 7,7km.

Omezení zde však zcela nekončí, protože bude ještě nutné dokončit i rekonstrukci pravé části mostu pod dálničním tělesem v km 60,825. Prakticky se však bude jednat o výstavbu mostu zcela nového. Z tohoto důvodu dojde k uzavření pravého jízdního pruhu směr Liberec v km 60,3 – 62,5. Uzavírka se předpokládá od poloviny srpna do poloviny listopadu 2020, kdyby práce na mostě měly být dle harmonogramu ukončeny.

 Nepřehlédněte