Osobnosti Mělnicka: kdo povznesl vinařství a kdo bojoval proti fašismu

31.10.2020
Jaroslav Svoboda

Dva velikáni, dva vinaři

Antonín Schmidt se narodil 9. prosince 1798 v Českých Budějovicích, svou kariéru však spojil s Mělnickem, konkrétně s Dolními Beřkovicemi. Původním povoláním byl odborník v horním právu, avšak od roku 1866 se stal velkým vinařem mělnické vinařské oblasti, když začal působit na panství knížete Lobkowicze právě v Dolních Beřkovicích. Rozšiřoval pěstování bílé odrůdy révy, zavedl svatovavřinecké víno, pozměnil taktiku kvašení vína a zasloužil se o zakládání nových vinic i o kvalitu vinařské práce na Mělnicku. Byl to právě on, kdo přiměl knížete Lobkowicze, aby na své panství povolal Josefa Šimáčka, muže, který dále pokračoval v jeho započaté práci.

Josef Šimáček: Muž, který dal Čechům (nejen) víno

Šimáček byl rodákem z Kostelce nad Labem a je považován za zakladatele novodobé vinařské tradice v Čechách. Dolnobeřkovické vinařství řídil třicet let a za tu dobu jej přivedl k nejlepším výsledkům na několika tuzemských i mezinárodních výstavách. Mimo to vydával Věstník vinařského spolku okolí Mělníka (jehož byl předsedou), poté časopis Český vinař a v roce 1885 se zasloužil i o založení první vinařské školy s českým vyučovacím jazykem v tehdejším c. k. Rakousku na Mělníku. Šimáček byl členem mezinárodních komisí, účastnil se vinařských sjezdů v zahraničí a za sebou měl i velmi obsáhlou přednáškovou a publikační činnost. Místem jeho posledního odpočinku jsou Dolní Beřkovice, přesněji Vliněves, jeho hrobka se nachází v levé části u hřbitovní zdi.

Osobnosti Mělnicka: kde se narodil Turek z Vesničky mé střediskové

Protifašistický odbojář

Na vliněveském hřbitově má pamětní desku i další místní osobnost, tou je JUDr. Alois Hodek. Tento dolnobeřkovický rodák byl pracovníkem Okresního úřadu na Mělníku a během druhé světové války spolupracoval s odbojovou organizací Obrana národa. Bohužel byl později zatčen a zemřel v koncentračním táboře Osvětim v roce 1943.

Osobnosti Mělnicka: Liběchov jako kulturní středisko celých Čech

Kněz libretista

Dolnobeřkovický rodák, kněz, knihovník a básník František Leubner přišel na svět 13. srpna 1867. Po absolvování gymnázia a bohosloví pražského arcibiskupského semináře byl v roce 1892 vysvěcen na kněze. Od roku 1920 byl farářem v Bechlíně a Vliněvsi, kde také založil katolickou knihovnu. Napsal a vydal několik básnických sbírek, psal reflexivní náboženskou lyriku, veršované povídky a operní libreta. Stejně jako předešlé osobnosti, i on našel místo posledního odpočinku na hřbitově ve Vliněvsi.Nepřehlédněte