Písecké muzeum vystavuje unikátní středověkou kroniku

29.11.2022
Simona Knotková

V Prácheňském muzeu v Písku si mohou lidé od úterý do neděle 4. prosince prohlédnout středověkou Jarlochovu kroniku. Dílo prvního milevského opata Gerlacha (počeštěně Jarlocha) se dochovalo v jediném středověkém rukopisu, který do Písku půjčila Královská kanonie premonstrátů na pražském Strahově. Kronika známá také jako Milevský letopis patří k důležitým pramenům pro poznání českých dějin poslední třetiny 12. století. Mimořádná krátkodobá výstava bude podle informací muzea otevřená denně od 09:00 do 17:00. Na výstavě bude zákaz focení a natáčení.

Letopis obsahuje také opisy dalších děl. Dílo psané v latině tvoří z větší části oslavný životopis Jarlochova dobrodince a učitele, želiv­ského premonstrátského opata Gotšalka. Kronika popisuje události let 1167 až 1198, Jarloch byl dobře informovaný a u některých událostí sám byl. Samotný text kroniky psal někdo z milevských premonstrátů, kterého tím Jarloch pověřil. Opat pak udělal na řadě míst poměrně podrobné přípisy. Milevský opat Jarloch je tak jediným českým středověkým kronikářem, jehož rukopis je znám.

„Pokud ovšem doufáme, že se dočteme o událostech z jihočeského prostoru, kde byl text sepisován, budeme zklamáni. Platí to dokonce i o Jarlochově působišti – milevském klášteře, o němž nezazní než důležitá zpráva o požáru roku 1190 a o počátku opatova působení v jeho čele roku 1187,“ uvedl historik středověkých dějin píseckého muzea Jan Adámek.

Muzeum tímto počinem navazuje na sérii krátkodobých výstav z minulých let.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte