24.11.2020
Zajímavosti

Prostituce kvetla všude. Zakázané ovoce nejvíce chutná

Prostituce je nejstarším řemeslem světa. Přirovnání většinou kulhají, ale pro jednou je v tomto případě pravdivé. Toto řemeslo nemělo zlaté dno, ale i pro toto tvrzení existují výjimky. Antický svět většinou pokládáme za prostopášný. Evropský středověk je v našich představách upjatý, studený, bigotní, sešněrovaný církevními a náboženskými pravidly, které odmítaly jakoukoliv radost ze života. Jedinou, povolenou radostí bylo, doufat ve spasení duše.