• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Po značkách KČT již 135 let. Letos i bezpečněji a pohodlněji

  16.3.2023
  Redakce

  Klub českých turistů (KČT) letos v červnu oslaví 135 let své existence. Dnes představuje novinky v letošní turistické sezoně: Díky projektu Pěšky pro zdraví budou vznikat v Česku bezpečnější a pohodlnější turistické trasy. Nový koncept certifikovaných pěších tras představí Zdeňka Šrédlová z Klubu českých turistů na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, který proběhne od 17. do 19. března 2023 v areálu PVA EXPO v pražských Letňanech.

  Nejznámější turistická organizace dále seznámí návštěvníky společně s Martinem Úblem s projektem Stezka Českem včetně autogramiády stejnojmenné knihy nebo upozorní na bezpečné a odpovědné chování turistů. Spolek také zveřejnil čísla o financování značení za rok 2022 a počty kilometrů vyznačených turistických tras, které jsou realizovány za vydatné podpory Ministerstva pro místní rozvoj nebo Krajů.

  Foto: Tisková zpráva KČT

  Certifikované stezky Pěšky pro zdraví

  Myšlenku potřeby certifikace pěších turistických tras vyslovil poprvé roku 1999 Německý turistický institut při univerzitě v Marburgu. Z dotazníků turistů vyplynulo, že nejvíce lidem vadí chůze po asfaltu, nebezpečné úseky na hlavních silnicích a nudné trasy bez turistických zajímavostí. V současnosti je takto certifikováno téměř 500 turistických tras v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii a v dalších evropských zemích. Postupně se v Evropě přidaly další dvě certifikační normy turistických tras.

  Protože požadavky zahraničních certifikací jsou příliš přísné na plošné rozšíření v ČR, rozhodl se Klub českých turistů vytvořit vlastní český certifikační systém turistických tras. „V České republice máme 44 tisíc km pěších tras, z nichž je potřeba modernizovat 20 – 30 %. Jedná se nejčastěji o nevhodné úseky s asfaltovým povrchem, zejména kopírující nebezpečné silniční komunikace,“ říká Zdeňka Šrédlová z Rady pro moderní pěší trasy KČT.

  První trasy Pěšky pro zdraví se začnou značit letos a výhledově jich budou nejméně 2000 km. Takto certifikované trasy budou přínosem nejen pro turisty, ale i pro regiony. „Do certifikace chceme zapojit všechny místní organizace a podnikatelské subjekty, jako jsou kraje, obce, místní odbory KČT, destinační agentury, správy lesů, poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb, kulturní zařízení, památky či maloobchod,“ doplňuje Zdeňka Šrédlová. A co musí daná trasa splňovat pro českou certifikaci? Podle Šrédlové musí umožňovat pohodlnou chůzi po přírodním povrchu cesty, nesmí vést po cestách s motorovým a cyklistickým provozem, musí být zajímavá, dobře vyznačená podle systému značení KČT a samozřejmě bezpečná. Kilometráž trasy bude v rozmezí od 4 do 25 km pro jednodenní úseky, vícedenní znamená kombinace minimálně dvou na sebe navazujících jednodenních tras s možností noclehu na konci a začátku každé z nich.

  Udržitelná a odpovědná turistika, ochrana přírody

  KČT stále více apeluje na ohleduplné chování turistů na výletech. „Snažíme se veřejnost vést k ochraně přírody a zásadám, jak by se měl turista v přírodě chovat, a to nejen v chráněných oblastech. Mám na mysli odpadky, táboření, rozdělávání ohně jen na místech k tomu určených, nevstupování mimo značené cesty a tak dále. Začíná to být problém například v CHKO Beskydy, kde si místní strážci stěžují na rostoucí počet neukázněných turistů,“ upozorňuje Pavel Přílepek, předseda Rady značení KČT.

  Foto: Tisková zpráva KČT

  Za pravdu mu dává i cestovatel a autor projektu Stezka Českem Martin Úbl. Ten sdružuje na Facebooku Stezka Českem téměř 40 tisíc fanoušků a letos zveřejnil výzvu Nenechávej stopy. Jedná se o překlad anglického Leave No Trace. „To je filozofie, která platí na všech dlouhých přechodech a na Stezku Českem patří taky. Je jen na nás, zda se nám podaří uchovat cestu v takovém stavu, aby byla stejně pěkná i pro ostatní, kteří půjdou za námi. Podporujeme proto iniciativu Ukliďme Česko, která se snaží o totéž, tedy uchovat přírodu v tomtéž nebo třeba i v lepším stavu, než jsme ji navštívili,“ říká Martin Úbl. A nejde jen o slova. První veřejný úklid na Stezce Českem proběhne o víkendech 11. – 12. 6. a 25. – 26. 6. 2023.

  Statistiky KČT

  Na sezonu 2023 je připraveno přes 44 tisíc km pěších tras KČT i 40 tisíc silničních cyklotras.

  Podle Zprávy o činnosti Rady značení KČT a jejích sekcí se činnost značkařů KČT v roce 2022 dostala po koronavirovém výpadku zpět do běžného stavu. „V roce 2022 bylo ústředím nebo oblastmi KČT vynaloženo na značení turistických tras a další činnosti s tím spojené celkem 16,902 mil. Kč, což bylo o 1 221 tis. Kč více než v roce 2021. Tato částka je tvořena z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (8,7 mil. Kč) z dotací jednotlivých krajů (6,674 mil.) a z vlastních zdrojů KČT,“ uvádí Pavel Přílepek.

  Celkem je v ČR vyznačeno 44 100,9 km pěších turistických tras, 40 541,5 km silničních cyklotras, z nichž je 10 535,5 km dálkových a 30 006 km regionálních a místních. Dále je vyznačeno 3860,5 km pásových terénních cyklistických tras, 556,6 km lyžařských tras značených lyžařskou značkou, 2800 km jezdeckých stezek a celkem 149 km vozíčkářských tras.

  Na těchto trasách je vyvěšeno 74 531 směrovek a tabulek, instalováno 3 941 směrovníků a 1 408 nástěnných map ve stojanech nebo v rámech. V roce 2022 bylo obnoveno celkem 15 697,6 km turistických tras a provedena údržba 145 ks stojanů a rámů turistických map a 816 ks směrovníků. Zrušeno nebo přeloženo bylo celkem 260,1 km tras.

  „Na všech těchto pracích se podílelo v ČR celkem 1 866 značkařů, kteří odpracovali 62 938,5 hodiny, což je průměrně 33,7 hodiny na každého z nich. Zaškoleno bylo 104 nových značkařů,“ dodává Přílepek.

  Bez dotací z ministerstva by to nešlo

  KČT každoročně čerpá prostředky z veřejných zdrojů. Mezi významné poskytovatele finančních příspěvků patří Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ministr Ivan Bartoš k činnosti Klubu českých turistů říká: „Klubu českých turistů vděčíme za to, že je síť turistického značení u nás svou hustotou i kvalitou světovým unikátem. Ministerstvo pro místní rozvoj její obnovu každý rok finančně podporuje. Ve srovnání s přínosem pro cestovní ruch, a hlavně samotné turisty, je to ale jen zanedbatelná částka. Z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu nebo národních dotačních titulů MMR vzniklo také mnoho rozhleden nebo se opravila řada památek. I v budoucnu k nim lidé bezpečně dorazí po zelené, žluté, modré i červené.“

  Foto: Tisková zpráva KČT

  Navštivte stánek a přednášky KČT

  Klub českých turistů naleznete v rámci veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, PVA EXPO Praha – Letňany v Hale 3 – stánek B 8 jako součást prezentace České unie cestovního ruchu.

  Prezentace Jana Havelky o projektu certifikovaných turistických tras včetně novinky „Pěšky pro zdraví“ proběhne v pátek 17. 3. od 13.00 do 13.30 v Hale 4 na hlavním pódiu. Přednáška Martina Úbla o dálkovém přechodu ČR Stezka Českem se uskuteční tentýž den od 14.30 do 15.30.

  Zdroj: Tisková zpráva KČT  Nepřehlédněte