• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Postavení žen na trhu práce mění nové technologie

  2.7.2019
  Táňa Pikartová

  Jak mohou technologie zlepšit postavení žen v práci, při plánování kariéry, ve flexibilitě práce, při slaďování pracovního a soukromého života, v podpoře jejich kariérního rozvoje a také v růstu na top manažerské pozice? To byla ústřední témata programu mezinárodní konference Ženy v době 4.0.

  „Přijímání žen do technických pozic povede k efektivnějšímu učení strojů,“ řekl v lednu 2019 na pravidelném setkání Světového ekonomického fóra v Davosu v debatě pod názvem Budoucnost práce, Allen Blue, spoluzakladatel společnosti LinkedIn. Podle něj umělá inteligence a strojové učení začínají sehrávat klíčovou úlohu v tom, jakým způsobem je koncipována veškerá technologie.

   „Věříme, že díky technologiím lze lepšit postavení žen v práci. Od plánování kariéry, přes flexibilitu práce, slaďování pracovního a soukromého života, podporu kariérního rozvoje žen až k jejich růstu na top manažerské pozice. Proto jsme společně se slovenskou Chartou diverzity iniciovali uspořádání konference Ženy v době 4.0. Konference otevřela témata současného a též budoucího postavení žen na technologickém trhu práce v kontextu 4.0 a úrovně jejich účasti na něm,“ uvedl Pavel Štern, ředitel programů z Byznysu pro společnost.

  5 důvodů, proč ženy pouští k vodě muže, které milují

  „Najlepší zamestnávateľ pre ženy je tým najlepším zamestnávateľom pre každého. Hľadať cesty, ako podporiť kariérny rast žien a zabezpečiť rovnocenné odmeňovanie a príležitosti, má preto obrovský zmysel pre všetkých. O to väčší v dnešnej dobe technologického pokroku a zmien, na ktoré by sa mal snažiť reagovať každý zamestnávateľ,“ řekla v debatě  Ivana Vagaská, senior programová manažerka slovenské Charty diverzity.

  Pracovní trh přichází o obrovský potenciál, protože nevyužívá potenciálu a talentu žen a trpí nerovností mezi muži a ženami. Přitom podle výzkum společnosti Pew Research Centre jsou ženy silnější v klíčových aspektech politiky i podnikání. Výzkum potvrdil, že ženy jsou o 34% lepší při dosahování kompromisů, u žen je o 34% větší pravděpodobnost upřímného a etického chování, dále je u nich o 25% větší pravděpodobnost, že budou hájit svá přesvědčen, o 30% větší pravděpodobnost, že poskytnou spravedlivou mzdu a benefity a jsou o 25% lepší v oblasti mentoringu.

  Firmy by tedy měly hledat způsoby, jak přijmout a podpořit více žen na trhu práce. A neměly by to vnímat jako projev společenské odpovědnosti, ale jako základ své strategie.

  Přestože téměř polovina absolventů vysokých škol v ČR jsou ženy, v představenstvech českých TOP 250 firem je podle Indexu žen ve vedení, který sestavuje Byznys pro společnost, jen něco přes sedm procent žen. Rozdíl ve mzdách v ČR mezi muži a ženami je stále kolem dvaadvaceti procent ve prospěch mužů. Celkem osmdesát procent žen – matek podle pravidelného průzkumu Byznys pro společnost mezi více než pěti sty rodiči hledá zejména flexibilitu pracovního prostředí, kterou považují za jeden z klíčových faktorů pro sladění svojí práce a rodičovství.
  Dlouhodobé statistiky uvádějí, že jen čtyřicet pět procent žen – matek s dětmi do pěti let pracuje. Zatímco zaměstnanost těchto žen se staršími dětmi nebo bez dětí je zhruba devadesát procent. Do péče o děti je v České republice i přes dílčí pozitivní změny stále zapojeno velmi malé procento otců.

  Rovnost žen a mužů se na českém pracovním trhu se nerozvíjí komplexně a s dostatečnou dynamikou, přestože už příklady dobré praxe na straně zaměstnavatelů jsou. To chce změnit i společná iniciativa Byznysu pro společnost, národního koordinátora Charty diverzity v ČR a společnosti Vodafone Czech Republic. Platforma Women in Leadership Platform byla oficiálně představena začátkem března 2019 na stejnojmenné konferenci ve spolupráci NYU Prague.   

   „Cílem platformy je také komplexní podpora zaměstnavatelů v přístupu k ženám a mužům v práci od podpory rodičů, přes sendvičovou generaci, vyšší zastoupení žen ve vedení i rovné odměňování. Cílem je i hledat podporu a spojenectví při prosazování komplexního přístupu k diverzitě a podpoře žen ve vedení,“ řekla k tématu Jana Skalková, za Chartu Diverzity z Byznysu pro společnost.

  Sklo v netradičních souvislostech. Museum skla Portheimka uvádí výstavu Caution: Contents Hot!  Nepřehlédněte