Postavil tři pražské mosty. Architekt Vlastislav Hofman byl ale mužem mnoha talentů

6.2.2019
Fefík
Další fotky

Zkoušky na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze neudělal, tak se přihlásil na ČVUT na obor pozemního stavitelství a architektury. V letech 1902-07 studoval u profesora Josefa Schulze, krajinářské kreslení u Jana Kouly a figurální kresbu u Adolfa Liebschera.

Ve službách Prahy

Hned po absolutoriu požádal městskou radu královského hlavního města na pražském magistrátě o místo architekta, které získal.
Jako zaměstnanec pražského Stavebního úřadu se spolu s Vladimírem Zákrejskem (1880 – 1948) podílel na záchraně pražských bastionů v katastru Hradčan.
V letech 1912-14 pracoval na řešení hřbitovního areálu v Ďáblicích, dodnes můžeme obdivovat jeho práci – hřbitovní zeď a vstup s kiosky.
Narozdíl od krematoria v Moravské Ostravě, jehož finální projekt odevzdal v roce 1925 – krematorium bylo bohužel v roce 1980 zničeno.

Petr Hlaváček, architekt a náměstek primátora

Petr Hlaváček: V Praze chceme stavět tak, aby se na to lidé jezdili dívat, jako jezdí do Hamburku

V roce 1926 navrhl podobu Jiráskova mostu v Praze, na projektu se spolupodílel se svým přítelem a kolegou Františkem Menclem (1879, v Libranticích, okr. Hradec Králové – 1960 v Praze), most byl postaven v letech 1929-33.
V té době se spolu s ing. Janem Fischerem zabýval řešením mostu přes Nuselské údolí a s Františkem Menclem realizoval most přes Jizeru v Káraném. V roce 1937, opět s Menclem, navrhl velkorysé přemostění Masarykova nádraží, jež by výhledově řešilo komunikační obtíže rodícího se velkoměsta.

Za Protektorátu Hofman s Menclem a Michailem Kovalevským (1897 – od roku 1945 nezvěstný, patrně zahynul v gulagu) pracoval na lávce na Židovský (Dětský) ostrov. Také spoluprojektoval Štefánikův most, pomáhal mu ing. Josef Širc a ing. Kovalevský (most postaven 1949-51).
Vrátil se i k projektu nového mostu na Slovanský ostrov (Žofín). Ten byl slavnostně otevřen 28. října 1948, zábradlí lávky ozařovalo podle Hofmanova návrhu neonové modré světlo.
Rok na to byl Vlastislav Hofman penzionován. Na pražském magistrátu strávil celkem 41 let.

Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára, špičku v přípravě budoucích stavitelů

Obrazy, nábytek, vázy…

Od roku 1911 Hofman zhotovuje práce ve skle, kovu a keramice; realizuje kuboexpresivní a kubistický nábytek. Jeho tvorba v oboru užitého umění byla dostupná v prodejně Artělu.
V roce 1918 se formovalo ustavení skupiny, jež posléze dostává název Tvrdošíjní. Přišli s individuálním, zcela volným pojetím kubistického tvarosloví a civilní tématikou. Vedle Hofmana v uskupení byli malíři Josef Čapek, Václav Špála, Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička a Otakar Marvánek).
Vratislav Hofman maloval celý život – a jeho obrazy posuďte sami.

Hofman a jeviště

V roce 1919 se sešel s režisérem Karlem Hugo Hilarem (1885 v Sudoměřicích – 1935 v Praze), který v té době už pět let vedl Městské divadlo na Vinohradech. Našel v něm nejen spřízněnou duši, ale též moderně myslícího umělce s dramatem v krvi. Hilar zadal Hofmanovi vytvoření scénických návrhů ke hře Arnošta Dvořáka Husité.
Nečekané vyniknutí scénické práce na Husitech mu přineslo zájem dalších režisérů. Vedle Hilara začal též spolupracovat s Karlem Dostalem, Václavem Vydrou, Ferdinandem Pujmanem nebo Jiřím Frejkou.
V inscenaci Fischerova Heraklea ve Vinohradském divadle (květen 1920) poprvé použil projekce jakožto světelných kulis. Rovněž Verhaerenovo Svítání (listopad 1920) přineslo scénickou novinku – různé nebe, požáry, výbuchy, které byly promítány na kruhový horizont.
V roce 1929 uvedl K. H. Hilar v Národním divadle Shakespearova Krále Leara. Hilar s Hofmanem poprvé použili otáčivého jeviště, dosud malého a skřípajícího. Byl to však důležitý první krok a v dalších Hilarových a Hofmanových inscenacích už točna slouží ke stupňování dramatického účinku.

Před 150 lety se narodil Jaroslav Kvapil. Legendární divadelní režisér, autor Rusalky a svobodný zednář

Podle Wikipedie Vlastislav Hofman za svůj život vytvořil přes 400 výprav, z toho přes 200 pro Národní divadlo v Praze, další pak pro Divadlo na Vinohradech a Státní divadlo v Brně. Ke svým scénám navrhoval i kostýmy a masky.
V roce 1951 vyšla ve vydavatelství Osvěta Hofmanova monografie: Vlastislav Hofman, 30 let výtvarnické práce na českých jevištích.

„Hofman měl dar úspornosti výtvarné řeči, dovedl vyjádřit myšlenku silně a s minimem prostředků. Jeho vztah k umělecké látce se vyznačoval pronikavou mnohostranností a originalitou. Byl umělcem evropského formátu se širokým tvůrčím záběrem a vyhraněným uměleckým názorem.“

28. srpna 1964 nositel Státní ceny ČSR (1924) a Řádu práce (1964) náhle zemřel.
Posmrtně mu byl udělen titul zasloužilého umělce.

FOTO: Vlastislav Hofman

Vlastislav Hofman - 1 p8Vlastislav Hofman - 2 ostravaVlastislav Hofman - 3 earchVlastislav Hofman - 3b hofmann vVlastislav Hofman - 4 morgal
Další fotky
Vlastislav Hofman - 4b morav galVlastislav Hofman - 4c wiVlastislav Hofman - 5 cáza 14 kubistaVlastislav Hofman - 5b mor galerieVlastislav Hofman - 6 vhofmanVlastislav Hofman - 7 hamlet 26 NDVlastislav Hofman - 7 o_vh_14Vlastislav Hofman - 0 ngg


Nepřehlédněte