Praha 5 podala odvolání proti stavbě druhé plavební komory

29.8.2019
Fefík

„Praha 5 cítí závazek vůči občanům, postavit se hrozícímu riziku v podobě realizace stavby, která s sebou přináší několik zásadních negativních dopadů. Za hlavní dopad považuji likvidaci klidné části Vltavy v centru Prahy, kterou právě Pražené využívají k odpočinku. K dalším negativům patří nárůst lodního provozu a s tím spojeného hluku a emisí v centru hlavního města, které buď dosud nebyly vyhodnocené vůbec, nebo jen velmi nedostatečně,“ vysvětlil důvody podání odvolání starosta Prahy 5 Daniel Mazur.

Odvolání proti stavbě plavební komory Praha 5 dále odůvodňuje tím, že je povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem.
Praha 5 zdůrazňuje, že se investor od počátku snaží vzbudit dojem, že záměr je potřebný a kvalitu prostředí zlepší. Plavební komora prý má být určena pouze pro malá plavidla do 20 metrů délky, neexistují však záruky, že stavbou nebudou rutinně proplouvat plavidla podstatně delší.

Cukrovarský rybník v centru Uhříněvsi se dočká odbahnění

Mimo to radnice Prahy 5 není sama, kdo se obává realizace záměru.
Rovněž Praha 1 a pražský magistrát se záměrem nesouhlasí, a to z obdobných důvodů jako Praha 5. Také proto před týdnem společně starostové a pražský primátor podepsali memorandum o společném postupu proti záměru.

Podpisem memoranda komunální představitelé reagovali na schválení stavebního záměru – stavbu vodního díla: „Plavební komora – Staré město“, které dne 6. srpna vydal jako společné povolení Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Oddělení vodního hospodářství jako speciální stavební úřad.

Zdroj: web Prahy 5

0 Lodě_na_Vltavě wp7+
(ilustrační foto: web Prahy 7)

 Nepřehlédněte