Praha má rozpočet na rok 2018. Bude hospodařit se 70 miliardami. Největší částku spolkne trasa metra D

30.11.2017
Ondřej Hudec
Další fotky

Praha počítá s deficitem víc než 30 miliard

“V rozpočtu na rok 2018 počítáme v příjmech s částkou 54,1 mld. korun a ve výdajích s částkou 70,3 mld. korun. Takto vzniklý deficit ale plně profinancujeme tzv. třídou 8 – financování. Jinak řečeno, deficit bude zcela pokryt meziročními převody a zapojením dočasně volných zdrojů hl. m. Prahy k předfinancování státních dotací v oblasti školství a státní správy. Rozpočet je tedy koncipován jako zdrojově vyrovnaný,“ řekla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

FOTO: Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy - 2508646_806267_zastupitelstvo_jednani_panoramaZastupitelstvo hl. m. Prahy - Praha_Magistrát_1_wikipediajpgZastupitelstvo hl. m. Prahy - 688293_548966_Velky_znak_barevnyZastupitelstvo hl. m. Prahy - Radnice_2Zastupitelstvo hl. m. Prahy - 2508643_806267_zastupitelstvo_jednani_panorama
Další fotky
Zastupitelstvo hl. m. Prahy - Zastupitelstvo, magistrát, jednáníZastupitelstvo hl. m. Prahy - foto obrazovka

V oblasti běžných výdajů Rada hlavního města Prahy vyčlenila 19,6 mld. Kč na dopravu; 12,9 mld. Kč na školství, mládež a sport. Do oblasti sociální a zdravotnictví půjde 2,6 mld. Kč a na kulturu a cestovní ruch je vyčleněno na běžných výdajích 1,8 mld. Kč.

Dluhy se Praze daří splácet

“Stejně jako v minulých letech počítá rozpočet s dalším snižování zadlužení hlavního města Prahy. Na splacení emitovaných dluhopisů pokračujeme s vytvářením rezervy v objemu 1,2 mld. korun a máme nachystáno 933 mil. korun na pravidelné splátky úvěrů EIB. Dalších 500 mil. korun máme připraveno na případné předčasné splacení jistiny úvěrů EIB. Jsem ráda, že se nám podařilo od roku 2014 snížit čistý dluh Prahy o celých 18,2 mld. Korun,“ uvedla Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy zodpovědná za přípravu rozpočtu.

Vášně vystřídala shoda: Zastupitelé schválili záměr městského okruhu

„Přirozené působení trhu nás v dohledné době posune do další fáze ekonomického cyklu. Rovněž se rychle blížíme k okamžiku, kdy Praha začne s realizací finančně velmi náročných staveb. Takto vytvořená dluhová kapacita se bude velice hodit,” doplnila profesorka Kislingerová.

Na městské části půjde více peněz

Finanční vztahy vůči městským částem byly oproti roku 2017 navýšeny o 268 mil. Kč. Na výkon státní správy byl příspěvek pro MČ navýšen o dalších 47 mil. Kč. „V rozpočtu jsme našli prostor i pro navýšení odměn učitelů škol zřizovaných městskými částmi, tedy zejména základních a mateřských, v celkové výši 300 mil. korun,“ uzavřela Kislingerová.

Jednání pražského zastupitelstva je nově překládáno i pro neslyšící

Rozpočet pro rok 2018 počítá zejména s dokončením již rozpracovaných a zahájených investic. Mezi nejvýznamnější položky tak patří dostavba nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha v částce 1,1 mld. Kč, stavební práce související s přípravou trasy metra D (Pankrác – Depo Písnice) v částce 1,7 mld. Kč, či rekonstrukce areálu Výstaviště Praha – Holešovice v částce 350 mil. Kč.

FOTO: Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy - 2508646_806267_zastupitelstvo_jednani_panoramaZastupitelstvo hl. m. Prahy - Praha_Magistrát_1_wikipediajpgZastupitelstvo hl. m. Prahy - 688293_548966_Velky_znak_barevnyZastupitelstvo hl. m. Prahy - Radnice_2Zastupitelstvo hl. m. Prahy - 2508643_806267_zastupitelstvo_jednani_panorama
Další fotky
Zastupitelstvo hl. m. Prahy - Zastupitelstvo, magistrát, jednáníZastupitelstvo hl. m. Prahy - foto obrazovka


Nepřehlédněte