Praha řeší, co s billboardy na městských pozemcích

13.10.2021
Jitka Kačánová

Zhruba třetina všech billboardů v Praze se nachází na pozemcích patřících městu. Mezi nimi jsou i takové, které odporují stavebním předpisům metropole. Magistrát proto pověřil Technickou správu komunikací, aby navrhla, co s nimi dál.

Billboardy v hlavním městě podléhají Pražským stavebním předpisům, které pro jejich umístění stanovují jasná pravidla. Nesmí se nacházet v památkově chráněných územích či v lesích a parcích a mezi dvěma billboardy na jedné straně silnice musí být minimálně stometrový rozestup nebo trojnásobek jejich plochy. Nejvyšší správní soud navíc minulý rok rozhodl, že billboardy se nemají umisťovat do ploch takzvané izolační zeleně podél silnic.

Stav billboardů, které jsou obvykle povolovány jako dočasné stavby na pět let, by tedy měl být v souladu s předpisy schválenými v roce 2016. Územní analýza, kterou provedl Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, však ukázala, že realita je jiná. „Z přibližně 1 060 billboardů na městských pozemcích porušuje některé z výše jmenovaných ustanovení Pražských stavebních předpisů více než polovina – celkem 770. Řada dalších je navíc umístěna v ploše izolační zeleně. Čísla je však třeba brát spíše jako přibližná, neboť přesná aktuální data chybí,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Důvodem, proč je v Praze tolik billboardů, které neodpovídají předpisům, je podle Kristýny Drápalové zabývající se na pražském magistrátu vizuálním smogem špatná vymahatelnost práva. „Je to podobný příběh jako s billboardy u dálnic, které také trvalo odstranit dlouhé roky. Obvykle to funguje tak, že billboardu vyprší stavební povolení, majitel ví, že by nové nedostal, tak o ně nepožádá a nechá billboard zkrátka stát. Stavební úřady jsou zahlcené a kontrolní činnost se provádí jen velice zřídka, tak trvá třeba i roky, než se tím vůbec někdo začne zabývat. A potom teprve začne zdlouhavé právní kolečko, které by mělo vést k odstranění billboardu,“ vysvětlila Drápalová.

Praha se rozhodla udělat v billboardech pořádek, a pověřila proto Technickou správu komunikací (TSK), aby všechny stavby pro reklamu v Praze prozkoumala. Z výsledků svého zkoumání má za úkol vypracovat tři dokumenty. V prvním má přiřadit všem stavbám pro reklamu aktuální „pasport“, aby město přesně vědělo, kde se daný billboard nachází a zda má povolení. V druhém připravit ekonomicko-právní analýzu, která ukáže, jakým způsobem a v jaké míře je pro město nejvýhodnější pozemky pro umístění billboardů pronajímat. Třetí částí úkolu je vytipování lokalit, kde lze billboardy provozovat s minimálním negativním vlivem. Na základě těchto materiálů se pak vedení města může rozhodnout, jakou strategii pro reklamu ve městě zvolí. Do procesu chce přitom skrze pracovní skupinu vtáhnout i zástupce městských částí či profesionály z oblasti reklamy. Do doby, než bude strategie hotová, však město nebude vydávat žádná nová povolení, ať už ke zřízení nového billboardu či k prodloužení dříve vydaného souhlasu s umístěním reklamy.

Hlavní město Praha aktuálně aktivně postupuje proti vizuálnímu smogu. Vedle reklamy na městských pozemcích řeší TSK také ilegální reklamní nosiče podél komunikací, které aktivně odstraňuje. Na začátku října vstoupilo v platnost nařízení o regulaci reklamy, které významně omezuje velkoformátové reklamní plachty. O reakcích reklamních společností na toto nařízení Náš REGION psal před pár týdny v čísle 35/2021. Praha také minulý rok vydala Manuál pro kultivovanou Prahu, který shrnuje a ilustruje pravidla pro reklamní označování provozoven (https://kultivovana.praha.eu/).Nepřehlédněte